Šeimotyra

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėAsmens gebėjimai ir tobulinimasis
Studijų kryptisAsmens gebėjimai ir tobulinimasis
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211MX021
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programa skirta parengti kvalifikuotus šeimotyros specialistus - edukologijos magistrus, gebančius savarankiškai analizuoti šeimos funkcionavimo ypatumus, autoritetingai nustatyti kylančias problemas ir jų priežastis, suprojektuoti ir atlikti šių problemų tyrimo projektus, bei įvertinti psichopedagoginės korekcijos galimybes ir pasiūlyti sprendimus, parengti bei įgyvendinti švietimo ir kitose institucijose jaunimo rengimo šeimai formaliojo ir neformaliojo švietimo programas.

Studijų rezultatai:

1. Kritiškai vertinti šeimos tyrimų rezultatų pagrįstumą ir patikimumą nenumatytų probleminių situacijų sprendimui;
2. Parengti mokslinio tiriamojo darbo projektą remiantis šeimos tyrimų metodologija;
3. Projektuoti mokymo ir mokymosi procesus siekiant užtikrinti efektyvų jaunimo rengimą šeimai ir prisidedant prie darnaus šeimų funkcionavimo;
4. Rekomenduoti pagalbą šeimoms esančioms įvairiose krizinėse situacijose;
5. Įvertinti jaunimo rengimo šeimai ir atsakingos tėvystės ir motinystės mokymo turinio kokybę;
6. Pademonstruoti asmens ir bendruomenės informavimo mokėjimus stiprinant šeimos darnų funkcionavimą;
7. Įsivertinti atliekamos šeimotyrininko veiklos kokybę siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų šeimai efektyvumą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Akcentuojanti dėstytojo darbą veikla: paskaitos ir klausymasis; pagrįstos užduotimis individualios ir grupinės pratybos; į studentus orientuotos savarankiškas studijavimas, individualios ir grupinės konsultacijos, literatūros apžvalgos rengimas ir vieši pristatymai, atvejų analizės, klausimai –atsakymai, vaizdo įrašų peržiūra ir interpretacija, diskusijos; pagrįstais moksliniais tyrimais tiriamųjų darbų projektų rengimas ir pristatymas; baigiamojo darbo rengimas,grįžtamojo ryšio teikimas,
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atsakymai į klausimus raštu pagal studijuojamą medžiagą, refleksijų pagal pateikiamas literatūros nuorodas vizualus pristatymas, testavimas, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymai, atvejų analizė, egzaminai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 90 ECTS
Personalistinė antropologija; Šeimos tyrimų metodologija ir metodika; Šeimotyros mokslinių darbų rengimo metodologija;
Šeimos krizių tipologija ir jų prevencija; Vaikystės psichologija; Santuokinė etika; Ugdymo filosofija; Lytiškumo ugdymo teorija; Prokreacijos etika, Statistinė analizė šeimos tyrimuose; Bendruomeniniai šeimos edukacijos ir konsultavimo modeliai, Kursinis projektas Nr. 1; Kursinis projektas Nr. 2 ir Šeimotyros magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:


Studento pasirinkimai:


Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai tarpdisciplininė programa, kurioje apjungiami humanitarinių, (teologijos), socialinių (edukologijos, psichologijos) ir biomedicinos mokslų dalykai.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vytauto Didžiojo universitetas Šeimotyra Asmens gebėjimai ir tobulinimasis Asmens gebėjimai ir tobulinimasis Nuolatinė - 1.5 (metais)