Sporto verslo vadyba

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX001
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti sporto verslo vadybos specialistus įvairioms pareigoms sporto organizacijose, pradedant profesionalių klubų, su sportu susijusių įmonių vadovavimu, baigiant profesionalių sporto asociacijų ir kitų sisteminio lygio įstaigų vadovavimu, suteikiant žinių, sisteminio supratimo ir įgūdžių inicijuoti, formuoti ir įgyvendinti strategijas ir sprendimus įvairiose pagrindinėse šiuolaikinio sporto verslo ir vadybos srityse: marketinge, finansuose, medijoje ir komunikacijoje, teisėje, strategijoje ir ekonomikoje.
Studijų rezultatai:
1. Diferencijuoti skirtingų nacionalinių ir tarptautinių sporto verslo sistemų, modelių ir jų veikėjų kompleksinių santykių principus ir struktūras makro ir mikro lygmeniu, atsižvelgiant į globalias jėgas ir įvairius vietinius kontekstus, priimant veiksmingus ir tinkamus sprendimus konkrečioms sporto organizacijoms.
2. Identifikuoti sporto marketingo ir komunikacijos specifiką ir pritaikyti tinkamas strategijas bei priemones tiek tradicinėje, tiek skaitmeninėje medijų aplinkoje įvairioms sporto verslo organizacijoms.
3. Taikyti juridinių asmenų, sutarčių, mokesčių nuostatų, ginčų sprendimo, teisinės apsaugos priemonių įvairovę, atsižvelgiant į teisės ir valdymo sąsajas sporto industrijoje bei įgalinant sąžiningą veiklą ir skaidrų sporto organizacijų valdymą.
4. Išspręsti specifinę vadybos problemą, su kuria susiduria sporto verslas, organizacija ar industrija, remiantis moderniomis vadybos ar ekonomikos teorijomis ir egzistuojančios praktikos apžvalga bei esamos situacijos įvertinimu.
5. Demonstruoti ir taikyti sisteminį ir konkrečiam atvejui specifikuotą sporto renginių valdymo, personalo valdymo, sprendimų priėmimo ir sporto organizacijų procesų valdymo supratimą.
6. Formuluoti ir įgyvendinti sporto organizacijų verslo vystymo strategijas, pritaikant šiuolaikinius verslo modelius ir mobilizuojant svarbias suinteresuotųjų grupes.
7. Pagrįsti skirtingų sporto verslo sistemų funkcionavimo ekonominę logiką, analizuoti finansinius duomenis ir srautus bei jų pagrindu priimti pagrįstus verslo sprendimus.
8. Bendradarbiaujant kurti žinutę, idėją, prasmę, vertę ir sprendimą siekiant vystyti sporto organizacijų, žaidėjų, sirgalių ir trečiųjų šalių santykius, profesionaliai diskutuojant ir dirbant komandose, bendradarbiaujant projektų komandose, jas valdant, ir prisiimti atsakomybę už rezultatus.
9. Perteikti pagrindines sporto industrijos vertybes, žinias ir principus, įsitraukiant į problemų sprendimą, demonstruojant analitinį ir kūrybinį mąstymą, reikalingą sporto verslo valdymo specialistui, remiantis verslo ir profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Informacijos teikimas, pasitelkiant vizualinę medžiagą; probleminių pavyzdžių formulavimas ir aiškinimas paskaitų metu; praktinių užduočių formulavimas ir aiškinimas; atvejo analizės moderavimas; diskusijos moderavimas; konsultavimas;
individualus studento darbas: informacijos mokslinėje ir mokomojoje literatūroje, periodikos šaltiniuose, statistiniuose dokumentuose ir kt. paieška ir analizavimas; atvejų analizavimas; praktinių užduočių atlikimas; projektinis mokymasis; kolektyvinis studentų darbas, rengiant žodinį grupinių savarankiško darbo užduočių pristatymą, taip pat savarankišką grupinį darbą; diskutavimas; konsultavimasis; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu, užduočių pristatymo vertinimas, grupinio darbo užduočių pristatymo vertinimas; grupinio savarankiško darbo vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Sporto verslas
Sporto marketingas
Sporto komunikacija
Tiriamasis darbas 1
Sporto vadyba
Sporto ekonomika ir finansai
Sporto teisė ir valdymas
Praktika
Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Bendradarbiavimas su Euroleague Basketball ir Kauno Žalgiris;
• Studijų trukmė – 1,5 m., kurią sudaro 1 m. studijavimas nuotoliniu būdu ir 6 mėn. baigiamojo darbo rengimas;
• 4 intensyvios gyvos sesijos, rengiamos trijose šalyse – Ispanijoje, Lietuvoje ir Euroleague Basketball Finalinio ketverto mieste;
• Patogus, dirbantiems pritaikytas nuotolinis studijų būdas;
• Į praktinę veiklą orientuotos studijos; rinkos poreikius atitinkantis programos turinys;
• Studijavimas ciklais gilinantis tik į vieną studijų dalyką vienu metu;
• Mažos studijuojančiųjų grupės (iki 25 asm.); skirtingas verslo sritis atstovaujantys bendrakursiai;
• Šešių užsienio universitetų kviestinių dėstytojų paskaitos ir šešių sporto industrijos atstovų paskaitos integruotos į studijų dalykus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę magistro studijų programą „Sporto verslo vadyba“ absolventai, įgis tarpdisciplininėmis verslo valdymo žiniomis grįstas kompetencijas. Tai sudarys sąlygas dirbti tarptautinėse įmonėse, visuomeniniame sektoriuje ir organizacijose, leis absolventams užimti profesines pozicijas skirtingo pobūdžio organizacijose ir veiklos kontekstuose: Vadovauti ir užimti vadovaujančias pareigas sporto federacijų/asociacijų, profesionalių sporto klubų, sveikatinimo sporto klubų, sporto prekių ir paslaugų pardavimų verslo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-04-14

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Inovacijų ir technologijų vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Švietimo lyderystė Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Sporto industrijų vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Veiklos auditas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešųjų ryšių vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo procesų valdymas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Aukštųjų technologijų verslas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Meno vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Sporto verslo vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslas ir entreprenerystė Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslo logistika Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)