Taikomoji informatika

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211BX012
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukščiausios kvalifikacijos informatikos specialistus, gebančius analizuoti ir modeliuoti sudėtingas sistemas ir procesus, projektuoti kompiuterizuotas sistemas taikant modernias informacines technologijas, atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus konkuruoti dėl darbo vietų Lietuvoje ir kitose valstybėse, taip pat tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.

Studijų rezultatai:

Absolventai gebės:
1. Analizuoti kompiuterizuojamas sistemas ir procesus;
2. Taikyti modernias informacines technologijas kompiuterizuojamose sistemose;
3. Sudaryti procesų sudėtingose sistemose modelius;
4. Projektuoti ir įdiegti adaptyvias ir intelektualias sistemas;
5. Atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus sistemų analizės, modeliavimo, atpažinimo ir valdymo srityse;
6. Kurti taikomąją programinę įrangą;
7. Adaptuotis prie sparčiai besivystančių žinių visuomenės ir žinių ekonomikos poreikių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, darbas komandoje, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, pasiruošimas laboratoriniams darbams, tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Žinios ir gebėjimai vertinami naudojant dešimtbalę kaupiamąją sistemą. Studijų rezultatai vertinami semestro metu per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai) ir egzaminą. Visi atsikaitymai vyksta raštu. Galutinį pažymį (įvertinimą) sudaro svoriniai kiekvieno atsiskaitymo pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 120 kreditų (su tiriamaisiais projektais).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Sistemų analizė ir modeliavimas, Mašininis mokymas, Operacijų tyrimas ir valdymas, Signalų atpažinimas, Neuroniniai tinklai, Adaptyvios ir intelektualios sistemos, Formalūs metodai modeliavime, Išsklaidyti ir lygiagretūs skaičiavimai, Mobilių aplikacijų inftrastruktūra.

Specializacijos:
Nėra


Studento pasirinkimai:

Galima:
gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus: Duomenų vizualizavimas, Elektroninė komercija ir IRT infrastruktūra, Integruotos informacinės sistemos, Rizikos analizė, Paskirstytų sistemų analizė, IT projektų valdymas;
pasirinkti universitete siūlomas įvairias gretutines studijas;
laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Programa orientuota į šiandienos ir rytojaus taikomąsias sritis, apimančias duomenų paiešką ir gavybą, robotiką, dirbtinį intelektą, neuroninius tinklus, duomenų vizualizavimą, paskirstytus skaičiavimus ir debesų kompiuteriją.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Dirbtinio intelekto informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Programų sistemų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių sistemų programų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Kompiuterinis modeliavimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Informacinių technologijų valdymas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Taikomoji informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)