Taikomoji matematika

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėMatematika ir statistika
Studijų kryptisMatematika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211AX007
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslas yra parengti plataus universitetinio išsilavinimo matematikos specialistus, turinčius tvirtus matematikos pagrindus ir atitinkamus įgūdžius taikyti ir kurti matematinius modelius pramonėje, versle, finansuose, energetikoje ir kitose srityse.
Studijų rezultatai:

Programos absolventai gebės:
1. Taikyti matematikos žinias ir kurti matematinius modelius pramonės, verslo, finansų ir kitose veiklose.
2. Atlikti mokslinius tyrimus modeliavimo, duomenų analizės, valdymo srityse, kurti programinę įrangą.
3. Taikyti naujausias matematikos žinias spręsdamas įvairių procesų kintamumo keliamas problemas.
4. Savarankiškai gilinti ir plėsti matematikos taikymų žinias.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, referatai, savarankiškas darbas, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, pasiruošimas laboratoriniams darbams, tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinios ir gebėjimai vertinami naudojant dešimtbalę kaupiamąją sistemą. Studijų rezultatai vertinami semestro metu per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai) ir egzaminą. Visi atsikaitymai vyksta raštu. Galutinį pažymį (įvertinimą) sudaro svoriniai kiekvieno atsiskaitymo pažymiai.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Galima:
gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus;
pasirinkti universitete siūlomas įvairias gretutines studijas;
laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti gretutinių studijų baigimo pažymėjimą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Finansų ir draudimo matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)