Marketingas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121LX028
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos marketingo specialistus, galinčius dirbti įvairaus profilio įmonių marketingo padalinių vadovais, vadovų referentais, marketingo specialistais, konsultantais, gebančius tyrinėti ir pritaikyti marketingo vadybos įgūdžius bei žinias savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi, gebančius priimti sprendimus sprendžiant marketingo problemas, iniciuoti ir vykdyti įvairius marketingo projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinio marketingo vadybos veiklos srityse ir verslo aplinkose.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1) Pademonstruoti žinias apie pamatines marketingo vadybos ir jai artimų sričių teorines nuostatas, koncepcijas.
2) Pritaikyti žinias, įvertinant pagrindines marketingo valdymo veiklas
3) Pritaikyti marketingo situacijoms analizuoti svarbias teorines naujoves ir praktinius pasiekimus, šiuolaikinės verslo aplinkos tendencijas, ypatumus, verslo kontekstus.
4) Atlikti įvairaus pobūdžio marketingo problemų tyrimus, taikant mokslinių tyrimų bei jų rezultatų patikimumo nustatymo metodus.
5) Įvertinti marketingo sprendimus, pagrįsti jų tinkamumą, analizuojant besikeičiančios verslo aplinkos veiksnių įtaką.
6) Pademonstruoti savarankiško įvairių marketingo vadybos situacijų/problemų analizės, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo, projektų valdymo įgūdžius
7) Pademonstruoti žodinio ir rašytinio komunikavimo įgūdžius, taikant profesinę verslo kalbą (tame tarpe ir anglų)
8) Pademonstruoti darbo grupėse įgūdžius: gebėjimo komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę ir kt.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: informacijos teikimas, pasitelkiant vizualinę medžiagą; atvejų aiškinimas paskaitų metu; probleminių video pavyzdžių ir klausimų, atvejo analizės moderavimas; diskusijos moderavimas; konsultavimas.
Studijavimo metodai: individualus studento darbas: informacijos mokomojoje literatūroje, periodikos šaltiniuose, statistiniuose dokumentuose ir kt. paieška ir analizavimas; rašytinių ir video atvejų ir pavyzdžių analizavimas; praktinių užduočių atlikimas; diskutavimas; konsultavimasis; grupinis seminaro užduočių aptarimas; kolektyvinis studentų darbas, rengiant grupinį pristatymą; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių žodinio pristatymo vertinimas; grupinio savarankiško darbo rengimo eigos ir galutinio žodinio pristatymo vertinimas.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi du dalykus iš šių studijų krypties pasirenkamų dalykų: Integracijos ekonomika, Kaštų apskaita, Verslo komunikacijos, Paslaugų marketingas.
Taip pat jie gali rinktis svarbius jų karjerai dalykus iš kitų studijų programų, pvz., teisės, psichologijos ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Pirmuosius dvejus studijų metus daug dėmesio skiriama fundamentiniams plačią erudiciją suteikiantiems kursams bei įvadiniams įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykams. Studentas turi galimybę pasirinkti mokytis net iš 30 pasaulio kalbų; taip pat pasirinkti studijuoti gretutinių studijų programą ir gauti gretutinės studijų programos pažymėjimą; susidaryti individualų studijų tvarkaraštį ir pačiam nuspręsti kada ir kokius dalykus studijuoti.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos technologijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo vadyba ir rinkodara Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslo skaitmenizavimo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Klaipėdos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacija ir turizmas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Sporto ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis valdymas ir lyderystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 5.5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo informacinės sistemos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis administravimas ir teisė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslo administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Bioekonomikos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)