Informatikos sistemos

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121BX016
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos tikslas – suteikti svarbiausias informacinių technologijų srities žinias ir išugdyti gebėjimus, įgalinančius taikyti šias technologijas, projektuoti, kurti, diegti ir administruoti kompiuterines sistemas visose veiklos srityse.
Studijų rezultatai:

Studentai, baigę šią programą, gebės:
• Taikyti matematikos pagrindų žinias informatikoje;
• Taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų žinias informatikoje;
• Taikyti informatikos pagrindų ir išplėstines žinias plataus spektro IT uždaviniuose;
• Pademonstruoti žinias apie verslo sistemas ir jų ryšį su programine įranga;
• Taikyti pagrindinius duomenų analizės, modeliavimo ir valdymo metodus;
• Taikyti žinias apie programinės įrangos gyvavimo ciklą ir jo valdymą kuriant ir palaikant IT sistemas;
• Pademonstruoti gilių srities žinių poreikio supratimą projektuojant informatikos taikymus kitose srityse;
• Atlikti tarpdisciplininius mokslinius taikomosios informatikos tyrimus, pritaikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
• Atlikti tarpdisciplininius mokslinius verslo informatikos tyrimus, pritaikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
• Atlikti tarpdisciplininius mokslinius programinės įrangos inžinerijos tyrimus, pritaikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
• Formalizuoti ir specifikuoti realaus pasaulio problemas, jas abstrakčiai apibūdinti, formaliai samprotauti apie jas;
• Analizuoti, projektuoti, vystyti, diegti ir palaikyti programinės įrangos sistemas;
• Analizuoti, projektuoti, vystyti, diegti ir palaikyti verslo IT sprendimus;
• Analizuoti ir kritiškai vertinti naujausias informatikos kryptis, taikyti šias žinias inovatyvių sistemų kūrimui;
• Aiškiai ir įtikinamai pristatyti problemas ir siūlomus sprendimus ekspertams ir ne specialistams, pagrindžiant atitinkamomis žiniomis, samprotaujant, naudojant tinkamus pristatymo įrankius, mediją ir metodus;
• Turėti darbo komandoje ir vadovavimo komandai įgūdžių, dirbant tarpdisciplininėse komandose, su įvairios kvalifikacijos žmonėmis;
• Planuoti savarankišką mokymąsi, grįstą asmeniniais poreikiais ir nuolatiniu profesiniu tobulėjimu
• Pademonstruoti ekonominio, teisinio, socialinio, etinio ir aplinkosaugos konteksto žinojimą informatikos projektuose;
• Prisitaikyti prie greitai kintančių kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos sąlygų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, darbas komandoje, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, pasiruošimas laboratoriniams darbams, tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Žinios ir gebėjimai vertinami naudojant dešimtbalę kaupiamąją sistemą. Studijų rezultatai vertinami semestro metu per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumai, kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai) ir egzaminą. Visi atsikaitymai vyksta raštu. Galutinį pažymį (įvertinimą) sudaro svoriniai kiekvieno atsiskaitymo pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika.

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 185 kreditai (su praktika).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Programavimo pagrindai, Objektinis programavimas, Kompiuterių architektūra, Operacinės sistemos, C# ir duomenų struktūros, Duomenų bazės, Grafika ir vizualizavimas, Java objektinio programavimo taikymai, Kompiuterių tinklai, Informacinės sistemos, Kompiuterio vartotojo sąsaja, Interneto technologijos, Dirbtinio intelekto taikymas, Multimedija sistemos ir animacija, Programinės įrangos sistemų projektavimas, Programinės įrangos inžinerija, Sistemų modeliavimas, Daiktų interneto sistemos, Kalbos technologijos, Informacijos modeliavimas, Duomenų analitika
Programoje yra numatyta gamybinė praktika, kurios trukmė – 10 savaičių (15 kr.). Praktika atliekama informacinių technologijų ir kitokiose įmonėse ar įstaigose. Tikslas – praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas informacinių sistemų, kompiuterizuojamų procesų analizės, projektavimo, kūrimo žinias, pasirengti bakalaurinio darbo projektui.

Specializacijos:

Studijų programa turi tris specializacijas – duomenų inžinerijos, verslo informatikos ir programų sistemų, kurios prasideda po ketvirtojo semestro.
Pasirinkus duomenų inžinerijos specializaciją, išmokstama pritaikyti duomenų ir sistemų analizės, mašininio mokymo ir dirbtinio intelekto metodus bei įrankius verslo, medicininėms, atvirų duomenų ir kitoms sistemoms.
Pasirinkus verslo informatikos specializaciją, papildomai įgyjamos svarbiausios verslo organizavimo žinios bei verslo valdymo instrumentų taikymo įgūdžiai.
Pasirinkus programų sistemų specializaciją, išmokstama projektuoti sudėtingas programines sistemas, pritaikytas įvairioms įrangos platformoms, valdyti paskirstytus programinės įrangos kūrimo projektus, atlikti programinės įrangos testavimą ir valdyti kokybę.

Studento pasirinkimai:

Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus: Mobiliojo ir belaidžio ryšio technologijos, Informacinių sistemų saugumas; Žaliųjų IT sistemų strategijos, Procesų analizė ir atpažinimas, Duomenų kodavimas ir suspaudimas;
pasirinkti universitete siūlomas įvairias gretutines studijas;
laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Yra galimybė įgyti gretutinių studijų baigimo pažymėjimą.

Profesinės veiklos galimybės:
Programą baigę absolventai galės:
• dirbti programuotojais, testuotojais, projektuotojais ir sistemų administratoriais įvairiose organizacijose, valstybės institucijose ir verslo struktūrose;
• kurti smulkias ir vidutines informacinių technologijų verslo įmones.

Tolesnių studijų galimybės:
Studentai pabaigę „Informatikos sistemų“ studijų programą galės tęsti studijas informatikos ar jai giminingos studijų krypties magistrantūros programose Lietuvos ar užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Informacinės sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Dirbtinis intelektas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Multimedijos technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Klaipėdos universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinės sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Bioinformatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Informacinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Informacinių sistemų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Marketingo technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)