Filosofija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėHumanitariniai mokslai
Studijų kryptisFilosofija ir etika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211NX029
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti plataus teorinio profilio specialistus daugiadalykinėse humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, gebančius dirbti visur, kur iš darbuotojo reikalaujama universalaus išsilavinimo, kūrybiškumo, gebėjimo greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus.
Studijų rezultatai:
Filosofijos magistras geba atlikti tinkamą humanitarinio ir socialinio pobūdžio tekstų analizę bei interpretaciją, surasti ir susisteminti informaciją, pateikti išsamią raštišką ar žodinę jos kritinę analizę ir įvertinimą, analizuoti šiuolaikinės kultūros ir socialinius procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, vadovauti grupei žmonių, turinčių priimti taktinio ar strateginio pobūdžio sprendimus, priimti tinkamus sprendimus konkrečiose situacijose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos, diskusijos seminaruose, pateiktys, oponavimas, konsultacijos (elektroninės, žodinės), individualusis konsultavimas (tutorship).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai – 65 ECTS. Pasirenkamieji dalykai – 55 ECTS.

Būsimieji filosofijos magistrai studijuoja filosofinio diskurso problemas ir perspektyvas, socialinių mokslų šiuolaikinės metodologinės problemas, pozityvų protą šiuolaikiniame pasaulyje, analitikos hermeneutikos kontroversiją, politinę filosofiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Trukmė – 2 metai (yra individualaus studijų plano galimybė). Socialinės filosofijos problematika, analitinės filosofijos diskursas, filosofija ir kognityviniai mokslai.
Profesinės veiklos galimybės:
Filosofijos magistras pasirengęs siekti profesinės karjeros kaip: mokslininkas, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojas, žurnalistas, vertėjas, valstybės įstaigų darbuotojas, verslo plėtros konsultantas, politikas, tarpdisciplininių ryšių tarpininkas, sprendžiantis ir teorinius, ir praktinio pobūdžio klausimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Filosofijos magistras pasirengęs tęsti studijas doktorantūroje įvairiose humanitarinių ir socialinių mokslų srityse (teisės, vadybos, informacijos ir komunikacijos, filosofijos, istorijos, sociologijos, užsienio kalbų, politologijos).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose