Valstybės ekonominė politika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX016
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Programoje "Europos ekonominės studijos" studijuojami šie dalykai, susiję su ES integracija: "Europos Sąjungos teisė", "Europos integracijos ekonominė teorija", "Europos sąjungos darbo ir socialinė politika", "Europos Sąjungos vidaus rinka ir pasaulio ūkis", "Europos Sąjungos konkurencijos ir pramonės politika", "Tarptautinė prekybos politika", "Ekonominė ir pinigų sąjunga", "Projektų valdymas", "Makroekonominių procesų prognozavimas", "Ekonominės konjunktūros tyrimai", "Finansų valdymas" ir t.t. Pirmame semestre studentai mokosi 5 dalykus, antrame ir trečiame semestruose studentai mokosi po 4 dalykus ir atlieka mokslo tiriamąjį darbą.
Ketvirtajame semestre pagrindinis krūvis tenka savarankiškam studentų darbui - galutinio baigiamojo magistro darbo rengimui, išvadų ir siūlymų formulavimui, darbo pristatymui seminaro metu, konferencijose. Taigi studijos baigiamos apginant magistro baigiamąjį darbą, kuris ruošiamas beveik visus du studijų metus.
Praktika nenumatyta.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose