Ekonominė analitika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX013
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos "Ekonominė analizė ir planavimas" suteikiamų žinių bei įgūdžių kertinius bruožus galima būtų apibūdinti trimis žodžiais: analitiškumas, gilumas, sistemiškumas. Šie siekiai atsispindi studijų programos sandaroje, kurią sąlyginai suskirstyti į tris kompetencijų ugdymo blokus:
" 1 blokas - privalomos "Taikomosios ekonometrijos", "Mikroekonominė analizės" bei "Makroekonominės analizės" žinios ir jų taikymo įgūdžiai;
" 2 blokas skirtas dar gilesniam ekonominių procesų analizės metodų bei modeliavimo instrumentų pažinimui ir įsisavinimui. ("Matematinių ekonominės analizės metodų", "Ekonometrinės analizės" ir kt. disciplinos);
" 3 blokas skirtas sisteminio požiūrio į socialinius-ekonominius procesus ugdymui, įvairių ekonomikos sričių bei tarpdisciplininių aspektų pažinimui ("Ekonomikos globalizavimo", "Finansų rinkų", "Audito teorijos ir praktikos" ir kt. disciplinos).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose