Medicinos biologija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicina
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211GX014
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus medicinos biologijos specialistus, gebančius taikyti laboratorinės medicinos žinias, dirbti mokslo tiriamąjį darbą, analitiškai mąstyti.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Medicinos biologijos programą, turi pagrindinių klinikinių laboratorinių metodų įgūdžius, gebėjimą parinkti, įdiegti ir naudoti analizės metodus ir aparatūrą, savarankiškai interpretuoti tyrimų rezultatus. Geba kontroliuoti paskirtų tyrimų tikslingumą, ekonominį pagrįstumą, naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita; Praktiniai užsiėmimai; Atvejo analizė; Dalykinės literatūros studijavimas; Individualus vadovavimas; debatai, diskusijos, tiesioginis įgūdžių taikymas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Užduočių atsiskaitymai; Apklausa raštu, testavimas; Koliokviumas (raštu); Egzaminas (raštu)
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos dalykai suteikiantys pamatines žinias biomedicinos srityje: Patologinė fiziologija ir patologinė anatomija (10 kr.) Etika ir vadyba biomedicinoje (5 kr.) Molekulinė biologija, žmogaus molekulinė genetika ir genomika (10 kr.)
Studijų programos dalykai suteikiantys biomedicinos ir laboratorinės diagnostikos specialybines žinias: Biotechnologija (anglų kalba) (5 kr.) Klinikinė mikrobiologija, virusologija ir užkrečiamų ligų laboratorinė diagnostika (10 kr.) Klinikinė biochemija (10 kr.) Hematologija ir bendroji citologija (10 kr.) Klinikinė imunologija ir imunohematologija (5 kr.) Mokslo tiriamojo darbo rengimas (25 kr.) ir baigiamojo darbo gynimas (5 kr.)
Pasirenkamasis dalykas: Laboratorinė paveldimų medžiagų apykaitos ligų diagnostika (5 kr.); Taikomoji chromatografija (5 kr.); Ląstelių technologijos (5 kr.); Hemostaziologija(5 kr.).
Laboratorinė tiriamoji praktika (10 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra universali, suteikianti plataus pobūdžio biomedicininį išsilavinimą ir išugdanti gebėjimus kritiškai analizuoti svarbiausias teorijas, taikyti tyrimo metodus bei savarankiškai spręsti mokslines, praktines ir teorines užduotis biomedicinos srityje.
Profesinės veiklos galimybės:
Geba dirbti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, biomedicininių, biotechnologinių ir mokslinių tyrimų laboratorijose bei mokslo institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos (biomedicinos mokslų sritis, medicinos ir sveikatos kryptis); podiplominės studijos

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laboratorinės medicinos biologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Medicinos biologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 2 (metais)