Biofizika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211DX009
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti biofizikos specialistus, galinčius savarankiškai dirbti mokslo, švietimo, viešose bei verslo įstaigose/įmonėse sprendžiant šiuolaikines su biomedicinos mokslais, aplinkosauga, ekologija susijusias problemas.
Studijų rezultatai:
Biofizikos magistrai turi žinoti bendrus gyvų sistemų funkcionavimo bei patologijos principus, naujausių biofizikinių tyrimo metodų taikymo galimybes ir apribojimus, duomenų analizės ir mokslinio tyrimo planavimo principus, turi gebėti nuolat atnaujinti ir pritaikyti žinias sprendžiant iškilusias problemas, turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, turi gebėti perduoti žinias bei koncepcijas tiek specialistams, tiek nespecialistams.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: Biofotonika, Mokslinio darbo projektas (I, II, III), Biofizikinės nanotechnologijos, Bioduomenų analizė, Lazeriai biologijoje ir medicinoje. Pasirenkamieji dalykai: Augalų sensorinės sistemos, Bioelektriniai reiškiniai, Biologinių makromolekulių rentgenostruktūrinė analizė, Ląstelės biofizika, Neurofiziologija, Populiaciniai modeliai, Sensorinių sistemų biofizika, Sintetinė biologija, Sistemų biologija, Bioetika, Ląstelių technologijos, Matematinė fiziologija, Membranų biologija, Neurono biofizka, Valdymo procesų biofizika. Baigiamasis magistro darbas.
Profesinės veiklos galimybės:
Biofizikai magistrai gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse, mokslo ir studijų, medicinos įstaigose, valstybinėse ir privačiose institucijose, kurios taiko, diegia, kuria biofizikos bei kitų gyvybės mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Biofizikos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose