Mikrobiologija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211DX007
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mikrobiologijos specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiuolaikinių gyvybės tyrimo mokslų kvalifikaciją ir jų žiniomis grindžiamų biotechnologijų keliamus reikalavimus; turinčius gilių mikrobiologijos, molekulinės biologijos, imunologijos žinių, gebančių jas analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti ir taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje; galinčius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti įvairiose su biomedicina, biotechnologijomis, pramone, medicina, žemės ūkiu, aplinkosauga susijusiose srityse, reikalaujančiose nuolatinio žinių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo.
Studijų rezultatai:
Mikrobiologijos studijų programos magistras turi gerai išmanyti prokariotinių ir eukariotinių organizmų struktūrą ląstelių bei sistemų lygmenyje, suprasti jų funkcijas ir molekulinę taksonomiją; gerai išmanyti šiuolaikinius molekulinius mikrobiologijos tyrimo metodus; gerai išmanyti imunologinius tyrimo metodus bei jų taikymą imunodiagnostikoje. Mikrobiologai turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, studijų, verslo ir kituose ūkio subjektuose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Funkcinė ląstelės biologija, Prokariotinės ir eukariotinės ląstelės biotechnologijoje, Prokariotų molekulinė taksonomija, Virusologija, Bioaktyvios medžiagos, Taikomoji informologija, Biologinės membranos, Fermentavimo procesų valdymas, Mokslinio darbo projektas, Metaboliniai procesai, Pasirenkami dalykai: Laboratorinių gyvūnų mokslas /Lyderiavimas/ Sintetinė biologija, Medicinos mikrobiologija, Sistemų biologija, Imunotechnologija, Magistro baigiamasis darbas (kryptis: mikrobiologija).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta tik VU rengti aukštos profesinės kvalifikacijos molekulinės mikrobiologijos specialistus, turinčius biotechnologijų dalykų žinių ir praktinių įgūdžių. Studijų metu studentai įgyja įgūdžių ir patirties dirbdami molekulinės mikrobiologijos ir molekulinės biologijos srityse, kurios siejasi su visomis šiuolaikinių biotechnologijų sritimis. Studentai geba konstruoti aktyvius producentus, klonuodami genus, analizuoti ir grynintų mikrobinius fermentus, gautus rezultatus apdoroti programinės įrangos priemonėmis. Kritinis mąstymas ir gebėjimas dirbti savarankiškai yra vienas iš pagrindinių programos tikslų.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, biotechnologijos, biomedicinos, maisto pramonės įmonėse, diangnostinėse laboratorijose, švietimo srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Mikrobiologijos ir biotechnologijos studijų programos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečioji studijų pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose