Genetika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211DX006
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius genetikos srityje, kurie turi būti realizuojami gebėjimu atlikti savarankšką tyrimą įvairiose genetikos srityse (molekulinėje, augalų, žmogaus, mikroorganizmų, genų inžinerijos, citogenetikos, genotoksikologijos, bioinformatikos).
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Genetikos programą, gerai išmano molekulinę, žmogaus, augalų, mikroorganizmų genetiką, citogenetiką, genotoksikologiją, genoinformatiką, sugeba atlikti savarankišką darbą genetikos, molekulinės biologijos, genotoksikologijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, turi įgūdžių naudotis informacinėmis sistemomis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, dirbti komandoje, gali prisiimti asmeninę atsakomybę karjeros srityse, susijusiose su sprendimų priėmimu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomi kursai: didžiųjų duomenų bioinformacinė analizė, molekulinės genetikos metodai; genotoksikologija; mokslinio darbo praktika ( I/II); rekombinogenezė; taikomoji augalų genetika ir genomika, magistro baigiamasis darbas. Didelis sąrašas pasirenkamųjų dalykų: epigenetika, eukariotų chromosomų struktūra ir funkcijos; genomo evoliucija, elgsenos genetika; žmogaus genomo analizė; eksperimentinio darbo pagrindai molekulinėje genetikoje ir biotechnologijoje; laboratorinių gyvūnų mokslas; onkogenetika, sintetinė biologija, molekulinė virusologija, ląstelių technologijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa suteikia šiuolaikines genetikos mokslo žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus tolesnei savarankiškai mokslinei bei profesinei karjerai sparčiai besivystančiose genetinių technologijų, biomedicinos ir biotechnologijų srityse.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti biotechnologijos ir biomedicinos pramonėje, visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, švietimo srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Tobulinti savo analitinius gebėjimus biologijos (genetikos), molekulinės biologijos ar biochemijos doktorantūrose

Panašios programos kitose mokymo įstaigose