Duomenų mokslas

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėMatematika ir statistika
Studijų kryptisStatistika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211AX004
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti tarptautinio lygio ekonometrijos bei duomenų analizės profesionalus, kurie naudodami šiuolaikines ekonomikos ir duomenų mokslo žinias geba kurti ir taikyti matematinius (statistinius) modelius reikalingus verslui ir viešosioms institucijoms valdant, prognozuojant, vertinant bei planuojant veiklas.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Ekonometrijos šakos studijų programą sudaro: privalomi ekonometrijos, ekonomikos ir statistikos dalykai (45% kreditų); pasirenkamieji ekonomikos, ekonometrijos ir statistikos dalykai (22% kreditų); bei magistro baigiamojo darbo rengimas ir gynimas (33% kreditų).

Duomenų mokslo šakos studijų programą sudaro: privalomi informatikos ir statistikos dalykai (39% kreditų); pasirenkamieji informatikos, ekonometrijos ir statistikos dalykai (28% kreditų); bei magistro baigiamojo darbo rengimas ir gynimas (33 % kreditų).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši programa yra vienintelė Baltijos šalyse, apimanti aukštesnio lygmens ekonomikos, ekonometrijos, informatikos, duomenų analizės bei matematinės statistikos kursus. Dėstytojai yra aktyvūs tarptautinio lygio savo sričių tyrėjai, turintys didelę patirtį taikomuosiuose tyrimuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Magistrams analitinės modeliavimo, planavimo ir prognozavimo veiklos perspektyvos (įvairiuose lygmenyse) atsiveria mokslo centruose; centriniuose bankuose, ministerijose, kitose viešojo sektoriaus institucijose; privataus sektoriaus finansų institucijose (pvz., pensijų fonduose, akcijų biržose, draudimo kompanijose, komerciniuose bankuose; aukštųjų technologijų startuoliuose); konsultavimo įmonėse; kitų įmonių analizės ir planavimo padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Ekonometrijos studijų programą gali toliau studijuoti ekonomikos, ekonometrijos, duomenų analizės ar/ir statistikos doktorantūroje Lietuvos bei užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Duomenų mokslas ir statistika Matematika ir statistika Statistika Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Duomenų mokslas Matematika ir statistika Statistika Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)