Finansų ir draudimo matematika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėMatematika ir statistika
Studijų kryptisMatematika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211AX003
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aukšto lygio išsilavinimas finansų ir draudimo matematikos srityje, akcentuojant tikimybių teorijos, stochastinės analizės, rizikos teorijos ir kitų susijusių sričių teorinius pagrindus bei metodus. Programos absolventai yra kvalifikuoti specialistai, gebantys analizuoti ir spręsti teorines finansų ir draudimo problemas bei taikyti jų sprendimus praktikoje.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: Aukštoji matematika (13 kreditų); Stochastinė analizė (11 kreditų); Draudimo matematika (19 kreditų); Finansų matematika (17 kreditų); Magistro darbas (30 kreditų).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į teorinius rezultatus, neišskiriant naujausių, kurie įgalina praktikoje stebimų procesų supratimą. Studentai mokomi paaiškinti teorinių modelių taikymo praktikoje galimybes ir ribas. Įgyta kvalifikacija suderinta su narystės Lietuvos aktuarų draugijoje reikalavimais. Programos kompetencijos atitinka tarptautinės darbo rinkos reikalavimus. Geriausi studentai skatinami publikuoti savo darbus Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šios programos magistrantūrą absolventai galės dirbti aktuarais, finansų specialistais ar konsultantais, įvairių sričių rizikos vertintojais draudimo įmonėse, bankuose, pensijų ir investiciniuose fonduose, konsultacinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose ir kitur.
Tolesnių studijų galimybės:
Finansų ir draudimo matematikos studijų programą baigę absolventai galės tęsti studijas matematikos ir/arba statistikos doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Finansų ir draudimo matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)