Matematika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėMatematika ir statistika
Studijų kryptisMatematika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211AX002
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kvalifikuotus specialistus, kurie turi gilias grynosios ir taikomosios matematikos žinias, taip pat stiprius matematinių uždavinių sprendimo įgūdžius, kad galėtų sėkmingai spręsti sudėtingus mokslo, pramonės, ekonomikos šiuolaikinius uždavinius.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: privalomi matematikos ir taikomosios matematikos kursai (40 % kreditų); pasirenkamieji matematikos, taikomosios matematikos ir informatikos dalykai (35 % kreditų); bei magistro baigiamojo darbo rengimas (7 % kreditų).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa teikia išsilavinimą pagrindinėse didelį taikomumo potencialą turinčiose matematikos šakose (diferencialinės lygtys, skaičių teorija, tikimybių teorija), išugdo matematinių tyrimų ir metodų taikymo gebėjimus. Vykdomi moksliniai tyrimai skaičių teorijos, diferencialinių lygčių ir skaitinės analizės srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti mokslo institucijose, aukštųjų technologijų pramonėje, socialinių tyrimų ir informacijos analizės įmonėse, valdymo institucijose, švietimo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kuriose reikalingas matematikos suvokimas, analitiniai gebėjimai bei darbo su specializuota programine įranga įgūdžiai.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali studijuoti matematikos, informatikos ir gretimų fizinių mokslo sričių doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Finansų ir draudimo matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)