Politikos mokslai

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisPolitikos mokslai ir pilietinis ugdymas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121JX017
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinias ir suformuoti įgūdžius, būtinus politinės sistemos funkcionavimui suprasti, analizuoti ir vertinti.
Studijų rezultatai:
Politikos mokslų bakalauras žino pagrindines politikos mokslų teorijas ir sąvokas, svarbiausius Lietuvos ir užsienio valstybių politikos ir istorijos faktus, išmano politinių institucijų ir tarptautinių organizacijų funkcionavimo principus ir taisykles; geba rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją; geba savarankiškai atlikti politinių reiškinių analizę ir vertinimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programai būdingas platų išsilavinimą suteikiantis mokymasis. Paskaitų ir seminarų metu studentai mokosi darbo vietoje, nagrinėdami problemas ir galimus jų sprendimus, dirbdami grupėse, rengdami praktines užduotis, dalyvaudami simuliacijose, analizuodami audio-vizualinę medžiagą bei diskutuodami. Be to, studentai dirba savarankiškai, analizuodami akademinę literatūrą, rengdami tiriamuosius rašto darbus bei baigiamąjį bakalauro darbą Taip pat dalis kontaktinių valandų skiriama studentų konsultacijoms (pranešimų, rašto darbų rengimo klausimų aptarimui, egzaminų laikymo pasirengimui).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Politikos mokslų bakalauro programos apimtis - 240 ECTS, ji trunka ketverius metus. Iš jų, pirmieji ir antrieji skirti pagrindinių disciplinų, būtinų politinių procesų analizei studijoms: mokomasi "Ekonomikos pagrindų", "Politikos mokslų pagrindų", "Klasikinių politinių teorijų", "Šiuolaikinių politinių teorijų", tyrimo pagrindų ir t.t. Antrųjų metų antrajame semestre studentai jau galės rinktis pasirenkamąjį dalyką, kuriuos, įstojusieji nuo 2016 m. gali rinktis iš visiems kursams bendro sąrašo. Trečiajame kurse studentai specializuosis - galės rinktis vieną iš trijų modulių - "Globalios politikos" besidomintiems tarptautiniais santykiais ir diplomatija, "Politikos ir visuomenės" - tiems, kuriuos domina politiniai procesai valstybių viduje bei "Politikos ir ekonomikos", tiems, kuriems rūpi politinė ekonomija. Ketvirtasis kursas skirtas praktikai, pasirenkamajam dalykui bei bakalaurinio darbo rengimui. Profesinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami institucijos vykdomos veiklos privalumų ir trūkumų analizės, savarankiškos profesinės veiklos, studijų metu įgytų specialybės žinių patikrinimo bei gilinimo gebėjimai. Daugiau informacijos: http://www.tspmi.vu.lt/lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/politikos-mokslu-studijos
Studento pasirinkimai:
Nuo antro kurso studentai pradeda rinktis dalykus iš plataus pasirenkamųjų dalykų sąrašo:
Aktualiausi post-politikos klausimai;
Karo sociologija;
Kritinės teorijos įvadas;
Neortodoksinė politinė teorija;
Ryšiai su visuomene;
Žmogaus teisės;
Vidurio Europos studijos;
Rusija ir NVS valstybės;
Šiaurės valstybių studijos;
Vakarų Europos studijos;
Žiniasklaida ir konfliktas;
Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono studijos;
Kinijos vidaus ir užsienio politika;
Politinis ir radikalus islamas;
Karo studijos ir t.t.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
VU TSPMI politikos mokslų bakalauro programa - tai plati socialinių mokslų disciplina, jungianti sociologijos, ekonomikos, filosofijos ir kitų disciplinų elementus, nagrinėjanti visuomenes, valstybes bei jų vidaus ir užsienio politiką. Studentai išmoksta taikyti įvairiausius metodus – nuo kiekybinio statistinio tyrimo iki tekstų analizės. Tai disciplina, kuri turi nuolat kisti ir tobulėti, tad paskaitų ir seminarų metu yra tiriamos ir nagrinėjamos pačios karščiausios ir aktualiausios Lietuvos ir pasaulio temos, kurių išmanymas leidžia kitaip žvelgti į mus supantį pasaulį.
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti tarptautinėse, valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose vidaus ir užsienio politikos analitikais, projektų vadovais, specialistais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose