Neurobiofizika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121DX008
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti neurobiofizikos bakalaurus, kurie galės pradėti profesinę karjerą su neuromokslais, biofizika susijusiose srityse ar gilins žinias tęsdami studijas.
Studijų rezultatai:
Neurobiofizikos bakalaurai supranta kaip veikia smegenys, moka modernių eksperimentinio tyrimo ir analizės metodų bei geba spręsti aktualias biologijos, neuromokslų, biosistemų, bio- ir nanotechnologijų, psichofarmakologijos bei medicinos problemas.
Studijuodami bakalaurai įgyja ne tik specifinių, bet ir bendrų gebėjimų: dirbti grupėje, planuoti laiką, perteikti įgytas žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, teisingai parinkti ir taikyti šiuolaikinius mokslinių bei klinikinių tyrimų metodus, įvertinti jų privalumus ir trūkumus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas, darbas mokslinėse laboratorijose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Profesinės praktikos rezultatai bei bakalauro baigiamasis darbas ginami.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai: Bendroji ir fizikinė chemija, Anglų kalba, Į vadas į neurobiologiją, Organinė chemija, Tiesinė algebra ir geometrija, Biologinė įvairovė, Ląstelės biofizika, Matematinė analizė ir diferencialinės lygtys, Taikomoji kompiuterija, Biochemija, Fizika, Įvadas į biofizikines technologijas, Įvadas į matematinę fiziologiją, Augalų fiziologija, Bioelektriniai reiškiniai, Sistemų biofizika, Bioduomenų surinkimas ir analizė, Genetikos pagrindai, Žmogaus ir gyvūnų fiziologija ir anatomija, Biostatistika, Neurobiologija. Pasirenkamieji dalykai: Augalų elektrofiziologija, Biologinių objektų tyrimo metodai, Bioorganinė chemija, Enzimologija, Genų inžinerija, Ląstelės biologija, Bioenergetika, Bioinformatika, Imunologija, Mikrobiologija ir biotechnologija, Molekulinė evoliucija, Neurometodai, Vystymosi biologija, Žmogaus genetika. Profesinė praktika (I ir II). Baigiamasis bakalauro darbas.
Studento pasirinkimai:
15 kreditų skirta laisvai pasirenkamiems bendrauniversitetinių studijų dalykams.
24 kreditai skirti pasirenkamiems dalykams
Galimybė studijuoti pagal individualų studijų planą.
Galimybė rinktis gretutines studijas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Tarpdisciplininė studijų programa, apjungianti moderniųjų ir fundamentaliųjų mokslų sritis
• Studijos naujajame VU Gyvybės mokslų centre, praktiniai užsiėmimai moderniausia įranga aprūpintose laboratorijose.
• Darbas mokslinėse laboratorijose
• Studijų lankstumas – galimybė pasirinkti dominančius dalykus, studijuoti pagal individualų planą ar rinktis gretutines studijas.
Profesinės veiklos galimybės:
• Mokslinėse institucijose;
• Šiuolaikinių aukštų technologijų gamybos įmonėse;
• Medicinos, aplinkosaugos, švietimo įstaigose;
• Biomedicinine ir laboratorine įranga prekiaujančiose firmose;
• Kurti savo verslą
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas magistrantūroje (biofizikos, neurobiologijos, biochemijos, bioinformatikos, medicinos biologijos, genetikos, aplinkos studijų ir pan.).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose