Bioinformatika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121BX007
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, gebančius dirbti įvairiose informacinių technologijų įmonėse bei mokslo tyrimo įstaigose programinės įrangos kūrimo, projektavimo ir priežiūros darbus, suteikiant žinių ir išugdant gebėjimus gauti, analizuoti, vaizduoti gamtos ir gyvybės mokslų duomenis, parengiant bioinformatikos darbui gamtos mokslų laboratorijose, sveikatos priežiūros įstaigose, biotechnologijas taikančiose verslo įmonėse.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: studijų krypties dalykai – 75%, užsienio kalba ir pasirenkamieji dalykai – 12,5%, praktika įmonėse – 6,25%, bendrieji universitetinių studijų dalykai – 6,25%.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma derinant matematikos, informatikos, fizinių ir gyvybės mokslų žinias ir gebėjimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai yra pasirengę dirbti bioinformatikos mokslo laboratorijose ir centruose, taikydami informacines technologijas analizuoti biologinės prigimties duomenis, kurti ir derinti bioinformatikos programinę įrangą, o taip pat dirbti įvairiose informacinių technologijų kūrimo, taikymo, priežiūros darbus privataus bei valstybinio sektoriaus įmonėse ir įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali tęsti studijas bioinformatikos, informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų ir kitose matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės magistrantūros programose Lietuvos arba užsienio aukštosiose mokyklose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Informacinės sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Dirbtinis intelektas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Multimedijos technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Klaipėdos universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinės sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Bioinformatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Informacinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Informacinių sistemų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Marketingo technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)