Duomenų mokslas

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėMatematika ir statistika
Studijų kryptisStatistika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121AX004
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukšto lygio statistikos specialistus, žinančius statistinius duomenų analizavimo procesus (gebančius parinkti tinkamą statistinį modelį, suformuluoti statistinį uždavinį, parinkti tinkamą to uždavinio sprendimo metodą ir teisingai interpretuoti gautus rezultatus), efektyviai taikančius labiausiai paplitusią statistinę programinę įrangą, bei duomenų bazes, gebančius bendrauti žodžiu ir raštu užsienio kalba, dirbti tiek savarankiškai, tiek grupėje ir prisiimti atsakomybę už patikėtą užduotį.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 165 kreditai, iš jų: bendrieji matematiniai dalykai (analizė, algebra, geometrija, diskrečiosios matematikos pagrindai) – 45 kreditai; informatikos pradmenys (informatika, duomenų bazių valdymo sistemos) – 10 kreditų; dalykinė užsienio kalba – 10 kreditų; specialybės dalykai (tikimybių teorija, statistiniai paketai, statistinių sprendimų teorija, statistika, atsitiktiniai procesai, duomenų vizualizavimas, imčių metodai, cenzūruotų imčių analizė, laikinės sekos, apibendrintieji tiesiniai modeliai) – 70 kreditų; profesinė praktika – 15 kreditų; bakalauro darbas – 15 kreditų. Likusius 75 kreditus studentai renkasi laisvai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose); pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose; įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės); įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikose, Scope Baltija); informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas studentai gali statistikos krypties ar gretimų mokslo krypčių magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Duomenų analizės technologijos Matematika ir statistika Statistika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Duomenų mokslas Matematika ir statistika Statistika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo duomenų analitika Matematika ir statistika Statistika Nuolatinė - 3 (metais)