Teisė

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 5 (metais)
Kreditai300
Programos kodas6011KX002
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Vientisųjų teisės studijų programoje studijuojami tokie pagrindiniai bendrojo universitetinio lavinimo ir teisės krypties studijų dalykai: Filosofijos įvadas, Įvadas į teisinės sistemos ir teisės teorijos studijas, Konstitucinė teisė, Lotynų kalba, Politikos teorijos, Retorikos menas, Administracinė teisė, Civilinė teisė, Romėnų civilinė teisė, Europos Sąjungos teisinė sistema, Teisės istorija, Finansų teisė, Tarptautinių organizacijų teisė, Teisinis argumentavimas, Aplinkos teisė, Baudžiamoji teisė, Civilinis procesas, Darbo teisė, Tarptautinė viešoji teisė, Teisės filosofija ir sociologija, Socialinės apsaugos teisė, Tarptautinė privatinė teisė, Bausmių vykdymo teisė ir kiti studijų dalykai.
Studijų metu studentai privalo atlikti profesinę ir mokomąją praktiką, kurių apimtis atitinkamai yra 8 kreditai (320 valandų) ir 4 kreditai (160 valandų). Bendra praktikų apimtis yra 12 kreditų (480 valandų). Atlikdami praktiką studentai įtvirtina ir tobulina teisės aiškinimo ir taikymo gebėjimus, asmenų konsultavimo teisės klausimais ir kitus gebėjimus.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 5 (metais)