Nanobiotechnologija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211FX018
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Nanobiotechnologijos studijų programos tikslas yra parengti nanobiotechnologijos magistrą, turintį pamatinių žinių genų veiklos, ląstelių bei audinių inžinerijos, nanomedžiagų, nanomedicinos, diagnostinės nanobiotechnologijos bei biokomponentų mikrokapsuliavimo srityse, gebantį savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir analizuoti gautus rezultatus bei tęsti studijas doktorantūros studijų programose.

Studijų rezultatai:
-Gerai suvokia biotechnologijų studijų krypties principus. Žino ir vertina pažangius biotechnologijos pasiekimus;
-Geba formuluoti ir spręsti naujose biotechnologijų krypties tematinėse srityse kylančias problemas;
-Geba panaudoti savo žinias ir supratimą modeliams, sistemoms ir procesams konceptualizuoti ir pritaikyti įvairius metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą arba eksperimentus;
-Geba taikyti įgytąsias biotechnologines žinias ir supratimą netipinėms problemoms, iš jų ir susijusioms su -kitomis mokslo ir technologijų kryptimis, spręsti;
-Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias idėjas ir metodus;
-Geba identifikuoti, surasti ir gauti reikiamus duomenis;
-Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus;
-Geba kritiškai įvertinti duomenis ir pateikti išvadas;
-Suvokia, kokius metodus ir metodikas biotechnologijoje taikyti, supranta jų ribotumus;
-Išmano etinius, aplinkosaugos ir komercinius technologinės ir inžinerinės veiklos reikalavimus;
- Supranta technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos normų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitas veda kvalifikuoti dėstytojai, turintys teorinių ir praktinių žinių biotechnologijose bei susietose srityse;
Baigiamasis darbas orientuotas į studento savarankišką darbą, vadovaujant dėstytojui; jis pagrįstas moksliniais tyrimais.
Laboratoriniai darbai – mokymasis naudojant laboratorinę įrangą, stiprinant studentų praktinius įgūdžius;
Pratybos yra pagrįstos užduotimis bei savarankišku darbu, atsiskaitant už jį dėstytojui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu, referatų bei namų darbų pristatymai, laboratorinių darbų ataskaitos, kontroliniai darbai, kolokviumai;
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai)
Nanobiotechnologijos magistrai studijuoja gilinamojo pobūdžio dalykus: nanomedžiagas, nanomediciną, sistemų biologiją, kamieninių ląstelių biologiją ir technologijas, genų inžineriją, imunotechnologiją, diagnostinę nanobiotechnologiją, audinių inžineriją, biokomponentų mikrokapsuliavimą ląstelės biologiją, mokslinius tyrimus ir inovacijas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra skirta pagilintų biotechnologijos žinių suteikimui su išskirtiniu dėmesiu nanomokslų disciplinoms.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose mokslo ir gamybos institucijose, atlikti mokslinius bei pramonės tyrimus biotechnologijos, ląstelės biologijos, audinių kultūrų, molekulinės diagnostikos srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Nanobiotechnologijos magistro studijų programą studijas galima tęsti kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose