Statybos technologijos ir valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai112
Programos kodas6211EX043
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos statybos inžinerijos specialistus, turinčius išsamių, moksliniais tyrimais pagrįstų statybos inžinerijos, technologijų, valdymo ir gretutinių sričių žinių, gebančius kūrybiškai taikyti praktinėje veikloje naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas, įžvelgti, formuluoti ir spręsti sudėtingas, neišsamiai apibūdintas statybos technologijų, valdymo ir verslo problemas, įvertinti sprendimų poveikį ekonomikai, aplinkai ir visuomenei, atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti tyrimų duomenis ir pateikti išvadas, veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, vadovauti skirtingų sričių ir lygių specialistų darbui, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, mokytis visą gyvenimą.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas, moksliniai tyrimai
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Studijų krypties dalykai (87 kr.) iš jų pasirenkamieji studijų dalykai (12 kr.), laisvas pasirinkimas (3kr.), baigiamasis magistro darbas (30 kr.)

Specializacijos:
Statybos ekonomika ir verslas
Statybos technologijos ir vadyba
Studento pasirinkimai:
Numatyti studijų krypties pasirenkamieji studijų dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra pasirengę dirbti vadovo ir inžinierinį darbą statybos ir statybos priežiūros, planavimo, projektavimo, konsultavimo įmonėse, nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo įmonėse, mokslo institucijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, valstybės institucijose ir savarankiškai (konsultantu, ekspertu savo įmonėje).
Tolesnių studijų galimybės: tęsti studijas doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Integruotas projektavimo ir statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Išmaniųjų miestų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių inžinerija ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinio informacinis modeliavimas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinių konstrukcijos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos technologijos ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)