Statinių konstrukcijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus Gedimino technikos universitetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX040
Įstaigos adresasVilnius, Saulėtekio al. 11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, suprantantį statybos pramonės poveikį aplinkai ir visuomenei, antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį specialistą - statybos inžinerijos magistrą gebantį kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją, priimti nestandartinius sudėtingų konstrukcinių sistemų projektavimo sprendinius, pagrįsti šių sprendinių patikimumą, pasitelkiant skaitinio modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus, taikyti praktikoje šiuolaikinius projektavimo ir projektų valdymo metodus, sugebėti sėkmingai konkuruoti vieningoje Europos statybos pramonės rinkoje.
Studijų rezultatai:
Žinios
Žinios apie konstrukcijų, medžiagų mechanikos, tikimybinio konstrukcijų skaičiavimo, optimizavimo metodus ir jų taikymo įgūdžiai.
Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius pasiekimus statybos inžinerijos ir gretutinių mokslų srityse.
Gebėjimai tirti
Sugebėti naudotis publikacijų ir tyrimų rezultatų duomenų bazėmis planuojant ir vykdant tyrimus statybos inžinerijos mokslo srityje.
Gebėti taikyti šiuolaikinius analitinius, skaitinio modeliavimo ir eksperimentinius statinių ir pastatų, jų konstrukcijų ir jungčių tyrimo metodus, kritiškai vertinti gautus tyrimo duomenis, bei jais remiantis, formuluoti pagrįstas išvadas.
Inžinerinė analizė
Gebėti atpažinti ir analizuoti sudėtingas konstrukcines sistemas, kurioms visiškai arba iš dalies negali būti taikomi standartiniai projektavimo metodikos principai. Gebėti taikyti skaičiuojamojo modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo metodus konstrukcijų projektavimo galimybių praplėtimui.
Suvokti būtinybę tinkamai atsižvelgti rengiamuose projektiniuose sprendimuose į darbo ir gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir komercinius reikalavimus.
Inžinerinis projektavimas
Turėti žinių ir įgūdžių sudėtingiems pastatų ir statinių projektavimo darbams atlikti.
Gebėti taikyti įgytas žinias sudėtingų netipinių projektavimo problemų sprendimui, plėtojant naujas konstrukcinių sistemų idėjas ir projektavimo metodus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebėti veiksmingai dirbti skirtingų inžinerijos krypčių projektuotojų komandoje, turėti gebėjimus būtinus bendraujant su tarptautine inžinerine bendruomene.
Suprasti atsakingos inžinerinės veiklos bei etikos svarbą, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei galimus inžinerinių sprendimų ekonominius padarinius.
Inžinerinės veiklos gebėjimai
Gebėti pasitelkti konstrukcijų mechanikos, jų patikimumo įvertinimo, baigtinių elementų metodo žinias ir įgūdžius daugialypių inžinerinių problemų sprendimui, mokėti parinkti tinkamą programinę bei eksperimento įrangą būtiną sudėtingų inžinerinių problemų sprendimui, suvokiant taikomų metodų ir metodikų ribotumą.
Žinoti projektavimo veiklos organizavimo principus, suprasti projektavimo veiklos grandžių sąveikos svarbą ir žinoti programinę įrangą užtikrinančią šios sąveikos patikimumą, informacinių pastatų ir statinių modelių pagrindu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas, moksliniai eksperimentiniai tyrimai
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Studijų krypties dalykai (90 kr.), iš jų pasirenkamieji studijų dalykai, (21 kr.), baigiamasis magistro darbas (30 kr.)

Specializacijos:
Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Pastatų konstrukcijos
Specialieji statiniai
Tiltai ir viadukai
Studento pasirinkimai:
Numatyti studijų krypties pasirenkamieji studijų dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aukštas tarptautinis QS reitingas (101-150 vieta pasaulyje), dėstoma anglų kalba
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai įgyja praktiniam darbui reikiamų kompetencijų ir yra pasirengę savarankiškai profesinei veiklai. Jie gali pradėti praktinę veiklą statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose, arba tęsti studijas doktorantūroje. Tolesnių studijų galimybės:
tęsti studijas doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Integruotas projektavimo ir statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Išmaniųjų miestų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių inžinerija ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinio informacinis modeliavimas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinių konstrukcijos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos technologijos ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)