Dizainas

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas

Mokymo įstaigaVilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211PX007
Įstaigos adresasMuitinės g. 4, Kaunas
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas

Programos aprašymas

Dizaino magistrantūros programa - tai dviejų metų dizaino krypties universitetinės studijos, kurios suteikia galimybes plėtoti žinias bei gebėjimus tyrinėti kompleksines sociokultūrines, socioekonomines, technologines gaminių ar erdvinio dizaino problemas, siūlyti inovatyvius jų sprendimo būdus,
Studijos koncentruojasi ties dvejomis dizaino tyrimų ir inovacijų kryptimis - produkto dizainas ir erdvinis (kontekstualus) dizainas bei jų tarpusavio sąveika. Abi kryptys nėra išskiriamos, kaip atskiros specializacijos, o sudaro visumą, kurioje studentai gali išbandyti įvairius dizaino metodus ir formas bei apibrėžti asmeninę kūrybinę dizainerio poziciją.
Studijų pagrindas – projektinė dizaino veikla. Jos metu nagrinėjamos ne atskiro objekto (gaminio) dizaino problemos, bet remiamasi holistiniu požiūriu bei kontekstualiais tyrimais, įtraukiančiais žmones, jų patirtis ir poreikius, erdves, artefaktus, medžiagas, technologijas, dizaino ir verslo strategijas, įtakojančias dizaino koncepcijos transformacijas į objektus, paslaugas, sistemas ar procesus. Dizainas suvokiamas kaip visuma, kaip pokyčių katalizatorius identifikuojantis individo, visuomenės, aplinkos problemas.
Pirmaisiais studijų metais nagrinėjami strateginio, kritinio ir konceptualaus dizaino procesas, naujausi dizaino tyrimų metodai, bei meno, mokslo, technologinių ir dizaino inovacijų sąsajos. Nagrinėjamos dizaino integracijos skirtingose sistemose ir situacijose strategijos ir problemos; individo-grupės-visuomenės, individo - aplinkos sąsajos ir priešpriešos. Vykdomos intensyvios kūrybinės pratybos, individualūs ir komandiniai projektai bendradarbiaujant su įmonėmis ir organizacijomis. Antraisiais studijų metais studentai atlieka praktikas įmonėse ir organizacijose bei remiantis studijų metu sukaupta patirtimi ruošia baigiamojo darbo teorinę - tiriamąją ir praktinę dalis. Studijos baigiamos savarankiškai parengtu dizaino tyrimo bei projekto pristatymu - paroda. Baigusieji dizaino magistro studijų programą gali dirbti kūrybinį dizainerio – tyrėjo, projektų vadovo darbą projektavimo, gamybos, paslaugų, reklamos įmonėse, dizaino studijose, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose, žiniasklaidoje.
Absolventai gali steigti individualias dizaino įmones, ar dirbti laisvai samdomais dizaineriais, vykdyti konsultacinę, ekspertinę veiklą, dėstyti dizainą aukštosiose mokyklose, dirbti dizaino publicistikos, kuratorystės srityse, tęsti studijas meno ir dizaino doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus dailės akademija Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus dailės akademija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus dailės akademija Vizualiųjų komunikacijų dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas Vizualinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)