Tekstilės menas ir dizainas

Vilniaus dailės akademija

Mokymo įstaigaVilniaus dailės akademija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDailė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121PX029
Įstaigos adresasVilnius, Maironio g. 6
Vilniaus dailės akademija

Programos aprašymas

Tekstilės meno ir dizaino katedros studijų programos kūrėjų nuostata – šiuolaikinė meninė tekstilė yra vizualaus meno ir dizaino susikirtimo taškas. Ji remiasi tarptautiniame kontekste meno universitetų tyrėjų tinklo suformuluota „tekstilinio mąstymo“ (textile thinking) koncepcija, kurios dėka meninė tekstilė yra suvokiama kaip platus tekstilės kultūros, meno, amato, dizaino laukas.
Tekstilės meno ir dizaino bakalauro programos tikslas - išugdyti plataus profilio šiuolaikinius tekstilės menininkus, turinčius žinių apie tekstilės ir kitų dailės šakų pagrindus, medžiagas ir technologijas, gebančius savarankiškai kurti, projektuoti ir įgyvendinti kūrybines idėjas, kritiškai mąstyti, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą, suvokti esmines kultūros raidos ypatybes, organizuoti ir valdyti meno projektus, dalyvauti juose, dirbti komandoje, įsilieti į šiuolaikinės meninės tekstilės procesus
Studijų metu studentams suteikiama galimybė išbandyti įvairias Tekstilės meno ir dizaino sritis bei atrasti individualią kūrybinės veiklos kryptį. Studentai skatinami atrasti asmeninę poziciją, formuojant jungties ir atskirties kriterijus tarp meno ir amato; audinio ir kūno; tekstilės medžiagų ir architektūros; rankų darbo ir naujų technologijų. Visa tai dėstoma plačiame technologijų, medžiagų ir vizualiosios kultūros fone.
VDA Tekstilės meno ir dizaino katedra vykdydama ir tobulindama studijų programą:
• vysto skaitmeninių technologijų integraciją į tradicines technologijas, visų pirma plečiant skaitmeninio siuvinėjimo, siuvinio sritį, skaitmeninį audimą, taip pat neaustinių medžiagų technologijas, žakardinį mezgimą, suteikia studentams galimybę naudotis modernia laboratorijų įranga, specializuotomis programomis ir kompiuterine klase
• skatina studentus būti aktyviais studijų programos dalyviais ir kūrėjais, užtikrina plačią pasirinkimo laisvę įgyti papildomas žinias ir gebėjimus, individualiai renkantis kitų programų siūlomus teorinius ir studijų krypties dalykus
• vykdo kūrybines dirbtuves, kurias veda ne tik pripažinti tekstilės menininkai ir dizaineriai, dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio, bet ir kitų profesinių sričių – judesio terapijos, performanso, etnologijos ir kitų mokslų specialistai.
• palaiko glaudų ryšį ir nuolatos bendradarbiauja su žymiomis šiaurės šalių (Švedijos, Norvegijos, Airijos, Estijos, Latvijos ir kt.) aukštosiomis mokyklomis, kartu organizuoja tarptautines studentų parodas, kūrybines dirbtuves, konferencijas.
• vykdo projektus, organizuoja konkursus, parodas, pažintines ekskursijas ir stažuotes, bendradarbiaujant su programos socialiniais partneriais – vietinėmis verslo ir pramonės įmonėmis, galerijomis, muziejais, kūrybinių industrijų ir švietimo įstaigomis
• kartu su studentais kuria atvirą ir draugišką studijų atmosferą, skatina bendradarbiauti ir vykdyti bendrus projektus su kitų programų ar aukštųjų mokyklų studentais
Programos absolventai ne tik vykdo individualią kūrybinę veiklą, dalyvauja ir laimi prizines vietas vietinėse ir tarptautinėse parodose bei konkursuose, dirba tekstilės, interjero, kostiumo dizaino įmonėse, dalyvauja tarptautinių ir Lietuvos meno galerijų veikloje, bet ir sėkmingai įsilieja į kitų kultūrinių sričių veiklą: dirba teatro dailininkais, restauratoriais, kultūrinių renginių organizatoriais, papildomai įgijusieji pedagogo kvalifikaciją – bendrojo lavinimo, vaikų ir jaunimo dailės mokyklose, meno terapijos specialisto kvalifikaciją - sveikatinimo įstaigose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose