Tapyba

Vilniaus dailės akademija

Mokymo įstaigaVilniaus dailės akademija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDailė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121PX028
Įstaigos adresasVilnius, Maironio g. 6
Vilniaus dailės akademija

Programos aprašymas

Tapybos bakalauro studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos savarankiškus tapytojus-menininkus, įgijusius atitinkamas profesines tapybos bei tarpdisciplininės raiškos sričių kompetencijas, leidžiančias jiems dirbti tapybos srityje bei įsilieti į šiuolaikinio meno kontekstą. Siekiama išugdyti absolventus gebančius akcentuoti savo kūrybinės raiškos profesionalumą, gebančius vertinti šiandienos pasaulyje vykstančius meno procesus ir juose dalyvauti, gebančius taikyti humanitarinių bei socialinių mokslų žinias ir, sprendžiant visuomenei aktualias problemas, savarankiškai įgyvendinant individualius meno kūrinius ar dalyvaujant kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, pristatyti savo idėjas žodžiu ir raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo požiūrį, savarankiškai mokytis.
Tapybos bakalauro programa suteikia bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas išugdyti profesinių tapybos įgūdžių turintį dailininką tapytoją. Programoje siekiama išugdyti individualaus meninio stiliaus bei pasaulėžiūros pagrindus įgijusį menininką, socialiai atsakingą, gebantį dirbti savarankiškai ir pritaikyti įvairių meno technologijų žinias bei įgūdžius. Studijų procese akcentuojamas tapybos ir kitų dailės sričių tarpdisciplininis ryšys, tapybos raiškos galimybes plečianti šiuolaikinio meno specifika, humanitarinių dalykų įsisavinimo ir bendrakultūrinių procesų supratimo svarba kūrybos procese. Ugdomi studento gebėjimai dirbti individualiai ir grupėje, dalyvauti projektuose. Formuojami kritinio mąstymo ir reflektavimo įgūdžiai, vertinimo nuostatos, įgalinančios įvairiapusiškai suvokti ir interpretuoti tapybos bei kitų raiškos būdų specifiką. Programa parengia studentus dirbti šiuolaikinio meno lauke, stiprina motyvaciją jame įsitvirtinti ir kūrybiškai reikštis, suteikia bendravimo su kolegomis, partneriais ir publika pagrindus.
Pabaigę studijas absolventai gali praktiškai sėkmingai darbuotis savo krypties ir srities baruose, kūrybingai plėtoti tapybos įgūdžius, dirbti kuratorinį darbą. Absolventai turi pakankamas kompetencijas dalyvauti tarpdisciplininių menų projektuose. Gali pademonstruoti profesionalų požiūrį, išsilavinimą ir žinias socialinei aplinkai, tęsti studijas magistrantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose