Animacija

Vilniaus dailės akademija

Mokymo įstaigaVilniaus dailės akademija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisAudiovizualiniai ir medijų menai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121PX011
Įstaigos adresasVilnius, Maironio g. 6
Vilniaus dailės akademija

Programos aprašymas

Studijų programa skirta rengti menininkus, gebančius savo kūrybai pritaikyti animacinę raišką, galinčius įgyvendinti individualius kūrinius ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, kritiškai mąstyti, užsiimti menine tiriamąja veikla, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą.
Studijų eigoje nuosekliai derinamas formuluojamų uždavinių sudėtingumas su atitinkamomis animacijos technologijomis. Gilinantis į išplėstinės animacijos sampratą tiek teoriniais, tiek praktiniais būdais, į animacijos lauką šalia tradicinių formų - kinematografinės pieštinės animacijos - įvedamos kitos su animacija netiesiogiai susijusios technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, virtuali ir papildyta realybė (VR, XR, AR), performatyvaus žanro elementai, sintetinės ir biologinės gyvybės formos.
Absolventai mokės apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką, formuluoti meninius tikslus ir pagrįstai pasirinkti meninės išraiškos priemones kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. Taip pat argumentuotai pagrįsti naudojamas raiškos priemones, kritiškai analizuoti savo kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno kontekste. Tirdami animacijos apraiškas ir formas tikrovėje gebės išnaudoti įvairialypių medijų formas savo kūryboje.
Studentai įgyja vadybinės, kuratorinės bei komunikacinės patirties, pristatydami savo kūrinius parodose, festivaliuose ir interneto platformose. Taip pat siūlomos mobilios ir tarptautinės mokymo(si) galimybės: išvykstamosios praktikos į VDA praktikų bazes (Nida, Druskininkai, Panemunės pilis) ir kitur, lankymasis tarptautiniuose meno renginiuose, naudojimasis Erasmus+ ir KUNO mobilumo programomis. Taip pat turėdami galimybę naudotis fotografijos, animacijos, VR, medijų ir įvairių VDA dėstomų technologijų laboratorijomis, studentai gali išbandyti įvairias kūrybos raiškas: nuo keramikos iki 3D staklių ir elektronikos.
Absolventai gebės užsiimti individualia kūrybine veikla, taip pat galės dirbti animacijos, grafinio dizaino studijose, reklamos agentūrose, televizijos studijose, kine ir kitose kūrybinėse industrijose, dalyvauti meniniuose projektuose, parodose, animacijos festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje, tęsti studijas magistrantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus dailės akademija Animacija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus dailės akademija Fotografija ir medijos menas Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Naujųjų medijų menas Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 4 (metais)