Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121NX076 Europos paveldas Humanitariniai mokslai Istorija ir archeologija Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6121BX037 Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX065 Kultūros paveldo vystymas Humanitariniai mokslai Istorija ir archeologija Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211JX106 Lyčių studijos Socialiniai mokslai Sociologija ir kultūros studijos Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121JX076 Medijos ir komunikacija Žurnalistika ir informacija Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos) Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6183JX001 Pasaulio politika ir ekonomika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6211KX029 Tarptautinė verslo ir prekybos teisė LL.M. Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
6121PX059 Teatro meno raiška ir vaidyba Menai Menai (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6121KX011 Teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 4.5 (metais), Nuolatinė - 3.5 (metais)
6211JX103 Viešoji politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6213PX001 Vizualinė plastika Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
6123PX001 Vizualinis dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)