Aplinkosaugos teisė

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211KX008
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Aplinkosaugos magistrantūros studijų metu studentai studijuoja 10 dalykų, iš kurių 6 privalomi, o 4 alternatyviai pasirenkami. Privalomieji dalykai: Teisės sociologija; Europos Sąjungos aplinkos teisė; Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos; Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga; Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos srityje taikymo ypatumai ir Žalos aplinkai atlyginimo problemos.
Alternatyviai pasirinkti galima 4 iš šių dalykų: Poveikio aplinkai reguliavimas; Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas; Teritorijų planavimo ir statybų teisinis reguliavimas; Miško teisė; Hidrosferos apsaugos politika ir teisinis reguliavimas; Saugomų teritorijų teisinis reguliavimas ir valdymas; Įrodymai ir įrodinėjimas gamtosauginėje veikloje ir Kriminalistika gamtosauginėje veikloje.
Aplinkosaugos teisės magistro studijų programa yra skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems profesinės karjeros aplinkosaugos srityje valstybinėse ir savivaldybių institucijose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Mykolo Romerio universitetas Administracinė teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Aplinkosaugos teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Civilinė ir verslo teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Darbo teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Darbo teisė LL.M Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Europos Sąjungos teisė ir valdymas Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Mediacija Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Teisė ir policijos veikla Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešųjų pirkimų teisė LL.M Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Tarptautinė verslo ir prekybos teisė LL.M. Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus universitetas Baudžiamoji justicija Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Tarptautinė ir Europos teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Baudžiamoji ir verslo teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinio verslo ir technologijų teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)