Verslo sistemų ekonomika

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX079
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Būsimieji ekonomikos specialistai studijuoja privalomų studijų dalykus: Verslo sistemų ekonomikos teorijos, Makroekonominė ir mikroekonominė analizė, Tarptautinė finansų sistema, Verslo sistemų ekonomika ir politika, Verslo sistemų konkurencingumas, Verslo rizikos valdymas, Verslo projektų valdymas, Mokslinis tiriamasis darbas. Pirmajame studijų semestre studentai gali rinktis iš keturių alternatyvių dalykų (Investicijų analizė ir valdymas, Finansų statistika, Asmeninių finansų valdymas, Verslo įžvalgos). Antrajame semestre pateikiami du pasirenkamų dalykų kompleksai (Inovacijų ekonomika, Verslo paslaugų ekonomika, Žinių ekonomika, Regionų ekonomika, Lyginamoji ekonomika ir globalizacija) orientuoti į specifinių ir įvairiapusių ekonomikos žinių gilinimą arba (Tarptautinė rinkodara ir rinkos tyrimai, Tarptautinė logistika, Tarptautinė bankininkystė, Tarptautinė prekyba paslaugomis, Tarptautinės prekybos teorija ir politika) leidžiančių pagilinti kompetenciją atitinkamoje pagal poreikius, interesus ar darbo specifiką verslo srityje, plėtojant ją tarptautiniu mastu.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose