Vertimas ir redagavimas

Mykolo Romerio universitetas

Mokymo įstaigaMykolo Romerio universitetas
Studijų krypties grupėKalbos
Studijų kryptisKalbų studijos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6121NX054
Įstaigos adresasVilnius, Ateities g. 20
Mykolo Romerio universitetas

Programos aprašymas

Būsimieji vertimo ir redagavimo specialistai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus (privalomą dalyką - filosofiją, ir du pasirenkamus dalykus), studijų krypties dalykus ir laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų krypties dalykai sudaro du pagrindinius studijų blokus:
1. Kalbos ir literatūros studijos (
Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra, Dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra, Antroji užsienio kalba, Kalbotyros įvadas, Gretinamoji leksikologija ir leksikografija, Literatūros analizės pagrindai, Visuotinė literatūra, lyginamoji literatūra ir kt.).
2. Vertimo ir redagavimo studijos (Vertimo pradmenys, Vertimo praktikumas, Dalykinė anglų kalba ir vertimas, Literatūrinio teksto analizė ir vertimas, Verstinio teksto redagavimas).
Kiekvienų akademinių metų pabaigoje studentai atlieka profesinę praktiką: Pažintinę vertimo praktiką (162 val.), Vertimo praktiką (162 val.), Redagavimo praktiką (162 val.), ir paskutinio semestro pabaigoje - Kvalifikacinę vertimo ir redagavimo praktiką (162 val.).
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu, kuriam skiriama 324 val.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Technikos kalbos vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Vertimas ir redagavimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Ispanų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Italų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Lenkų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Prancūzų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Rusų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vokiečių filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Audiovizualinis vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Užsienio kalbos ir kultūros Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)