Vaikų ligos ir vaikų reumatologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicina
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 6 (metais)
Kreditai396
Programos kodas7330GX055
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Vaikų ligų ir vaikų reumatologijos rezidentūros programos tikslas yra parengti visapusiškai išsilavinusį, kompetentingą, sąžiningą, dorą, iniciatyvų gydytoją specialistą, turintį vaikų reumatologo profesinę kvalifikaciją kuris:
galėtų teikti pagalbą vaikams nuo 0 iki 18 metų amžiaus, sergantiems jungiamojo audinio ligomis turimos gydytojo profesinės kvalifikacijos rėmuose;
dirbtų efektyviai ir mokėtų organizuoti darbą;
kūrybingai dirbtų savarankiškai ir komandoje;
domėtųsi mokslo naujovėmis ir vykdytų mokslinį-tiriamąjį darbą;
mokėtų efektyviai mokytis ir galėtų mokyti kitus;
nuolat tobulėtų tiek profesinėje, tiek bendravimo srityse. besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis ir siekiantį aukštesnės kvalifikacijos.
Studijų rezultatai:
Parengtas gydytojas specialistas, turintis vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų reumatologo profesinę kvalifikaciją, gebantis taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų reumatologo medicinos normoje nurodytose ribose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu naudojamos šios mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, konsultacijos, grupinės diskusijos su gydytojais rezidentais, mokomųjų filmų peržiūra, kasdieninės pacientų vizitacijos, dalyvavimas aptarimuose, konsiliumuose, klinikinių atvejų analizė ir jų pristatymas. Asmeninio tobulėjimo plano sudarymas ir jo vykdymas
Didelis dėmesys skiriamas praktikinių įgūdžių formavimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas vyksta keliomis pakopomis: kiekvieno ciklo vertinimas, visos rezidentūros programos vertinimas pabaigus studijas. Dalyvavimas paskaitose, aktyvumas seminarų ir konsultacijų bei grupinių diskusijų metu žymimas atskirame žiniaraštyje. Reikalaujama, kad pagal metinį paskaitų ir seminarų grafiką, būtų atsiskaityta ne mažiau, kaip 75% visų teorinių užsiėmimų. Leidžiamas atsiskaitymų išlyginimas su ankstesnių metų rezidentais arba individualiu grafiku.
Atsiskaitymo praktikinė dalis - paciento savarankiškas ištyrimas stebint rezidento vadovui ir ligos istorijos pirmojo lapo užpildymas, pradedant paciento nusiskundimais ir baigiant paciento reumatologinės būklės aprašu.
Atsiskaitymo teorinė dalis - pateikiami 2 klausimai atviro ir uždaro tipo klausimai raštu iš vaikų reumatologijos ciklo medžiagos
Tiek teorinė, tiek praktinė dalis vertinama 10 balų sistema ir suskaičiuojamas rezultato vidurkis.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kiekvienais studijų metais rezidentai pasirenka vieną iš siūlomų pasirenkamųjų kursų , priklausomai nuo poreikio gilintis į bazinius vaikų ligų diagnostikos metodus ar gretutines pediatrines specialybes
Neišnešiotas naujagimis
Vaikų lėtinės plaučių ligos
Vaikų įgimta šlapimo organų patologija
Vaikų mitybos pagrindai
Vaikų onkologija
Vaikų hematologija
Skirtingo amžiaus vaikų psichomotorinės raidos ir
vystymosi ypatumai
Naujos technologijos vaikų cukrinio diabeto valdyme
Vaikų neurochirurgija
Vaikų abilitacija ir reabilitacija

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vaikų ligų ir vaikų reumatologijos medicinos krypties programa, integruojanti ir vienijanti vaikų ligas ir vaikų jungiamojo audinio ligas į vieną discipliną, kuri skirta padėti vaikams, sergantiems sąnarių, sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis. Studijų metu įgyjama specialių žinių vaikų jungiamojo audinio ligų, vaikų chirurgijos-ortopedijos, odos ligų, vaizdinės diagnostikos srityse bei įgūdžių, kurie reikalingi diagnozuojant ir gydant vaikų reumatines ligas.
Specialybė skirta ugdyti gydytoją specialistą vaikų ligų ir vaikų reumatologijos srityje, galintį savarankiškai spręsti vaikų reumatinių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos bei abilitacijos – reabilitacijos klausimais.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Abdominalinė chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Akušerija ir ginekologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Alergologija ir klinikinė imunologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Anesteziologija ir reanimatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dermatovenerologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dietologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Endokrinologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Fizinė medicina ir reabilitacija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Gastroenterologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Genetika Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Hematologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Infekcinės ligos Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kardiologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klinikinė farmakologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Klinikinė toksikologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kraujagyslių chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Laboratorinė medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Nefrologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Neurochirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Neurologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Oftalmologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Ortopedija traumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Otorinolaringologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Patologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Psichiatrija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Pulmonologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Radiologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Radioterapinė onkologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Šeimos medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Sporto medicina Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 4 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų chirurgija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ir paauglių psichiatrija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 5 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir neonatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų alergologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų nefrologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vaikų ligos ir vaikų reumatologija Sveikatos priežiūra Medicina Nuolatinė - 6 (metais)