Medicininė ir veterinarinė biochemija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sveikatos mokslų universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiochemija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6121DX001
Įstaigos adresasKaunas, A. Mickevičiaus g. 9
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Programos aprašymas

Programa sudaryta taip, kad pradžioje mokomasi bendrųjų universitetinių dalykų ir studijų krypties dalykų pagrindų. Iš bendrųjų universitetinių dalykų - tarptautinė profesinė terminija ir specialybės kalba bei užsienio kalba (anglų). Iš studijų krypties dalykų pagrindų - bendroji ir neorganinė chemija, analizinė chemija, aplinkos chemija ir veterinarinė sanitarija, fizikinė ir koloidų chemija bei organinė ir bioorganinė chemija, bendroji biologija ir genetika. Įsisavinus šiuos pagrindinius dalykus, mokomasi fizikinių-cheminių tyrimų metodų, biochemijos, histologijos, mikrobiologijos, bendrosios ir molekulinės patologijos, ląstelės biologija, molekulinės biologijos ir kitų biomedicinos grupės dalykų. Biochemijos kompetencijoms formuoti yra mokomasi taikomųjų gamtos, matematikos ir statistikos dalykų - biologinės fizikos, aukštosios matematikos ir tikimybių teorijos pagrindų, bioinformatikos ir kt.) . Praktinio darbo įgūdžiai ugdomi praktikų metu. Dėl rotacijos būsimieji bakalaurai turės galimybę atlikti praktiką medicinos ir veterinarijos diagnostinėse laboratorijose, maisto ir jo žaliavų kontrolės laboratorijose bei mokslinėse laboratorijose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicininė ir veterinarinė biochemija Biologija ir susiję mokslai Biochemija Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universitetas Biochemija Biologija ir susiję mokslai Biochemija Nuolatinė - 4 (metais)