Sportinės veiklos analizė

Lietuvos sporto universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sporto universitetas
Studijų krypties grupėPaslaugos asmenims
Studijų kryptisSportas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6281RX002
Įstaigos adresasKaunas, Sporto g. 6
Lietuvos sporto universitetas

Programos aprašymas

Būtinas minimalus išsilavinimas: Bakalauro kvalifikacinis laipsnis (biomedicinos, fizinių, socialinių mokslų krypties). Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos sporto specialistus profesionalus bei entreprenerius, kurie remdamiesi naujausiomis sporto mokslo žiniomis, gebės atlikti aukšto lygmens sportinės veiklos analizę bei taikyti savo gebėjimus profesionalaus bei rekreacinio sporto srityse.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
Suprasti šiuolaikine sporto mokslo teorija grįstus sportinės veiklos analizės principus bei žino pagrindinius metodus.
Demonstruoti analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, reikalingus atlikti moksliniams tyrimams pasirinktose sportinės veiklos analizės srityse.
Planuoti, vykdyti ir pristatyti mokslinį tyrimą, taikyti inovatyvias mokslo idėjas sprendžiant sportinės veiklos analizės uždavinius, kuriant inovacijas IT ir technologijų srityse, plėtojant sportinės veiklos ir technologijų verslą.
Analizuoti mokslinę literatūrą.
Generuoti mokslinių tyrimų idėjas ir kūrybingai jas taikyti.
Atlikti kiekybinę ir kokybinę judesių technikos biomechanikos analizę.
Analizuoti ir vertinti judesių technikos efektyvumą.
Atlikti žaidimų taktikos ir strategijos, judesių, darbingumo ir fizinio pajėgumo, traumų rizikos analizę.
Analizuoti ir vertinti sportinės veiklos arbitrų ir teisėjų sprendimų priėmimo procesą.
Atlikti trenerių elgesio veiklos analizę ir ją vertinti.
Atlikti psichologinių sportinės veiklos aspektų, tokių kaip agresija ir dėmesio koncentracija, analizę.
Mokės judesių technikos analizę pritaikyti individualiose ir komandinėse sporto šakose bei rekreaciniame sporte.
Efektyviai komunikuoti ir pristatyti sportinės veiklos analizės duomenis mokslo bei plačiajai visuomenei.
Efektyviai taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus mokslinėje ir socialinėje aplinkoje.
Gebės priimti atsakingus bei pagrįstus sprendimus vadovaujant ekspertiniam ir komandiniam darbui.
Gebės nuolat tobulėti, ieškoti inovatyvių sprendimų sporto ir verslo srityse.

Mokymo ir mokymosi veiklos
Įtraukiamoji paskaita, filmų peržiūra, minčių lietus, grupės diskusija, debatai, probleminis dėstymas, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas, esė, pateikčių rengimas, projektai, grupinis ir asmeninis treniravimas, stebėjimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, individualus darbas, grupinis darbas, atvejo analizė, esė, projekto ataskaita, sporto šakos turinio struktūros varžybinės veiklos modelis, modelinės charakteristikos, tyrimas, pristatymas, tyrimų apžvalga, pranešimas, refleksija
Sandara:
Studijų moduliai, praktika:
Judesių valdymas ir judesių analizė; Šiuolaikinio treniravimo naujovės; Šiuolaikinės varžybinės veiklos turinio struktūros analizė; Taikomoji sporto varžybinės veiklos analizė; Mokslinė taikomoji praktika; Tyrimų metodai ir empirinis stebėjimas; Sporto šakų biomechanikos analizė; Baigiamasis darbas

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sporto universitetas Krepšinio treniravimas ir valdymas Paslaugos asmenims Sportas Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Sportinės veiklos analizė Paslaugos asmenims Sportas Nuolatinė - 2 (metais)