Krepšinio treniravimas ir valdymas

Lietuvos sporto universitetas

Mokymo įstaigaLietuvos sporto universitetas
Studijų krypties grupėPaslaugos asmenims
Studijų kryptisSportas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6281RX001
Įstaigos adresasKaunas, Sporto g. 6
Lietuvos sporto universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti sporto magistrą, gebantį įvertinti įvairias krepšinio treniravimo ir valdymo sistemas bei programas, jų struktūras, taikomas skirtingose Europos šalyse, sistemingai naudotis pažangiomis krepšinio treniravimo technologijomis, kūrybingai spręsti sudėtingas problemas, daryti teisingas išvadas, sieti praktinę profesinę patirtį su pripažintais mokymosi ir profesinės kompetencijos ugdymo modeliais.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijų programą, studentas turėtų gebėti:
Suprasti ir analizuoti krepšinio teoriją ir šiuolaikinio treniravimo mokslo problemas.
Žinoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinio krepšinio kaitos tendencijas socialiniu, ekonominiu bei teoriniu aspektu.
Suprasti kiekybinių bei kokybinių mokslinių tyrimų metodų taikymo prasmę krepšinio treniravimo veikloje.
Suprasti Europos sporto strateginius tikslus, plėtotės prioritetus ir mokėti analizuoti bei vertinti pasaulio, Europos krepšinio sporto šakos kaitą, pasirengti iššūkiams ir lyderiavimui.
Taikyti tinkamus mokslinius tyrimų metodus krepšinio srityje.
Modeliuoti ir realizuoti tyrimo projektą šiuolaikinio krepšinio treniravimo srityje, mokėti panaudoti reikiamus tyrimo metodus bei galėti kritiškai juos analizuoti.
Mokėti gautus tyrimo duomenis dalykiškai interpretuoti bei vertinti duomenų sklaidą.
Analizuoti krepšinio treniravimo mokslo reikšmę, įvairias strategijas ir perspektyvas, vykdyti mokslo ir teorijos sintezę, sistemingai ir kūrybiškai sprendžiant sudėtingas ugdymo problemas, teikti išvadas sporto specialistams bei visuomenei.
Mokėti parodyti kryptingumą ir originalumą, nustatant ir analizuojant poreikius, formuluojant sprendimus, vertinant strategijas krepšinio treniravimo kontekste.
Aiškiai, argumentuotai pateikti savo ir kitų tyrimais pagrįstus organizacinius ir mokslinius sprendimus bei jų pagrindu teikti strateginius krepšinio ir sporto veiklos siūlymus treneriams, ugdymo specialistams ir visuomenei.
Kritiškai analizuoti, išskirti vertybes ir formuoti strategijas, ugdyti krepšinio treniravimo įgūdžius darbo vietoje.
Ugdyti profesionalaus praktiko kritinę savimonę ir savivertę, analizuoti krepšinio treniruotės turinį, praktiškai pagrįsti mokymui reikalingus metodus.
Siekti nuolatinio mokymosi, reikalingo mokslininko tyrėjo, krepšinio trenerio ir sporto specialisto analitinei taikomajai veiklai.
Modeliuoti krepšinio žaidėjų ir sporto ugdymo programas skirtingų amžiaus grupių asmenims, moksliniams tyrimams vykdyti bei naujovėms diegti.
Imtis atsakomybės už savo pavaldžių darbuotojų (žaidėjų) veiklos kokybę ir jų vertinimą, vadovaujasi profesine etika.
Imtis atsakomybės tobulindamas savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklą.
Rodyti iniciatyvą ir asmeninę atsakomybę dirbant po vieną ar su kitais, kai tenka spręsti problemas.
Mokėti priimti sprendimus sudėtingose darbo situacijose naudojant sistemingus ir kūrybingus metodus, aiškiai perteikti išvadas.
Formuoti savitą mąstymą ir nepriklausomą savarankišką požiūrį į mokymąsi, kuris būtinas mąstančiam praktikui tobulėjant kaip asmenybei ir savo srities profesionalui.
Ugdyti kritišką savirefleksiją ir savarankišką požiūrį į mokymąsi krepšinio treniravimo srityje.
Įvertinti užsienio šalių kultūras ir integruotis į skirtingą kultūrinę ir etninę erdvę studijuojant ir/ar dirbant užsienyje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, konsultacijos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Individualus darbas, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, veiklos refleksija, probleminių sprendimų užduotis, atvejo analizė, analitinis tiriamasis darbas, kolegų įvertinimas, analitinis tiriamasis darbas, praktikos ataskaita, žodinis iliustruotas pranešimas, ataskaita, egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Krepšinio sporto mokslas
Krepšinio klinika – techninis ir taktinis parengtumas
Taikomoji fiziologija, mityba ir neurobiologija
Krepšinio varžybinės veiklos analizė ir technologijos
Krepšinio klinika 2 – šiuolaikinis techninis ir taktinis lavinimas
Krepšinio įgūdžių tobulinimas ir taikomoji psichologija
Profesinė krepšinio praktika
Baigiamasis magistro darbas
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Krepšinio treniravimo koncepcijos
Šiuolaikinis krepšininkų atletinis rengimas
Krepšinio vadyba ir inovacijos
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Unikali tarptautinė jungtinė studijų programa, orientuota į krepšinį, kurios reikalingumą patvirtina socialiniai partneriai
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję sporto magistro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti sportininkų treniravimo technologijų tyrėjais analitikais, aukščiausios kvalifikacijos treneriais Lietuvos ar užsienyje viešo ar privataus sektoriaus institucijose, žaidėjų atrankos vadybininkais.
Studijų programos turinys suteiks galimybę įgyti ir ugdymo praktikos, o absolventas turės profesinių žinių ir įgūdžių, kurie leis kritiškai vertinti krepšinio treniravimo vyksmo turinį bei siekti krepšinio trenerio karjeros.
Sporto magistro laipsnis suteiks studentams galimybę siekti karjeros daugelyje sporto sričių, naudingų ne tik sporto treniravimo srityje, bet taip pat besiverčiant kita verslo veikla. Tai pat įgytas žinias galima bus pritaikyti tokiose srityse, kaip krepšinio treniravimas, jaunimo ugdymas, krepšinio analitika ar mokslinio tiriamojo darbo veikla, dirbant sveikatinimo ar fizinio pajėgumo didinimo specialistu.
Tolesnių studijų galimybės:
Studentai sėkmingai baigę programą gali tęsti studijas biomedicinos ar socialinių mokslų krypties doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Lietuvos sporto universitetas Krepšinio treniravimas ir valdymas Paslaugos asmenims Sportas Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Sportinės veiklos analizė Paslaugos asmenims Sportas Nuolatinė - 2 (metais)