Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6211PX001 Kompozicija Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 2 (metais)
6211NX004 Meno teorija Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX010 Muzikos atlikimas Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX004 Muzikos atlikimas Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX005 Muzikos studijos Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX040 Šokio subkultūros Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX009 Šokis Menai Menai (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX004 Teatro menas Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX002 Teatro menas Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 2 (metais)