Viešasis administravimas

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6121LX061
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti viešojo administravimo specialistus, gebančius analizuoti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas ir priimti įrodymais pagrįstus valdymo sprendimus, bendradarbiaujančius su piliečiais ir suinteresuotaisiais asmenimis, įgalinant jų dalyvavimą viešajame valdyme, suvokiančius ir atpažįstančius viešąjį interesą ir etikos principus.
Studijų rezultatai:
1. žino ir supranta viešojo administravimo teorijas ir paradigmas;
2. žino ir supranta viešojo administravimo tyrimo metodus;
3. žino ir supranta valstybės valdymo ir viešojo administravimo sistemas.
4. žino ir supranta viešojo administravimo teisinius pagrindus;
5. žino ir supranta viešojo sektoriaus organizacijų finansavimo modelius: finansų šaltinius, panaudojimą ir vadybą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, projektų rengimas, atvejo analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Įskaita, egzaminas, Atvejo analizė,Testas, Referatas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Viešojo administravimo įvadas, Valstybės tarnyba, Viešųjų paslaugų teikimo administravimas, Ekonomika, Kokybės vadyba viešajame sektoriuje, Korupcija ir jos prevencija, Viešojo sektoriaus finansai ir biudžetas, ES Viešojo administravimo sistema, Lietuvos viešojo administravimo sistema, Praktika.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji viešojo administravimo dalykai, pasirenkamieji universitetiniai bendrojo lavinimo dalykai, laisvai pasirenkamieji dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Viešojo administravimo studijų programos absolventai gali dirbti viešajame, nevyriausybiniame, o taip pat ir privačiame sektoriuje. Galimi profesiniai vykdomieji viešojo administravimo bakalauro vaidmenys: vadybininkas, viešosios politikos analitikas, ekspertas ir vertintojas, patarėjas ir konsultantas, specialistas, operatyvinis darbuotojas, auditorius ir kontrolierius, projektų bei programų rengėjas ir vykdytojas, pokyčių ir inovacijų diegėjas, viešojo sektoriaus pertvarkų iniciatorius ir lyderis ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos technologijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo vadyba ir rinkodara Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslo skaitmenizavimo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Klaipėdos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacija ir turizmas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Sporto ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis valdymas ir lyderystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 5.5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo informacinės sistemos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis administravimas ir teisė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslo administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Bioekonomikos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)