Ekonomika ir duomenų analitika

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

Mokymo įstaiga"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6121JX012
Įstaigos adresasVilnius, Gedimino pr. 7

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - suteikti žinių ir praktinių įgūdžių būtinų analizuoti ir modeliuoti ekonominius procesus mikro ir makro lygmenyse, bei juos valdyti dinaminėje aplinkoje. Šioje programoje studentai įgyja profesines kompetencijas organizacijų ekonomikos, finansų ir rizikos valdymo, ekonominės analizės bei prognozavimo srityse; socialines kompetencijas, reikalingas efektyviai dirbti ir bendrauti komandoje, bei duomenų analitikos, kompiuterių programavimo, duomenų apdorojimo kompetencijas, kurios būtinos atliekant ekonominių reiškinių analizę ir/ar ekonominių sprendimų pagrindimą.
Studijų rezultatai:
Baigę programą absolventai gebės:
- Apibūdinti pagrindines ekonomikos teorijas ir modelius ir taikyti juos praktikoje.
- Atlikti kiekybinius ir kokybinius tyrimus, naudojant ekonomikos disciplinai būdingus įrankius.
- Paaiškinti ryšį tarp ekonomikos teorijos ir praktikos tiek mikro, tiek ir makro lygyje.
- Paaiškinti ir analizuoti ekonominę politiką, taip pat institucinių veiksnių įtaką individams, įmonėms ir kitoms organizacijoms.
- Atlikti ekonominių reiškinių analizę ir/ar ekonominių sprendimų pagrindimą taikant duomenų analitikos ir kompiuterių programavimo žinias ir įgūdžius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas mokymasis, praktika įmonėje ar organizacijoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti taikomi įvairūs vertinimo būdai: egzaminas (įskaita), tarpinis egzaminas, projektas, projekto pristatymas auditorijoje, žinių ir įgūdžių testavimas, atvejo analizė, baigiamasis darbas ir pan.).

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Ekonomikos ir finansų krypties dalykai: Ekonomikos verslo ir vadybos pagrindai, Ekonominių teorijų istorija, Mikroekonomika, Makroekonomika, Makroekonomika II, Organizacijų ekonomika, Politinė ekonomija, Valstybės finansai, Tarptautinė ekonomika ir prekyba,
Gerovės ekonomika, Ekonominis prognozavimas, Finansų įvadas, Finansų rinkos ir institucijos.

IT įgūdžius lavinantys dalykai: Programavimas, Duomenų gavybos metodai verslo analitikai, Dirbtinis intelektas, Kiekybiniai sprendimų metodai.

Tyrimų gebėjimus lavinantys dalykai: Statistinė duomenų analizė, Matematiniai metodai ekonomikoje,
Ekonometrija, Akademinis darbų rašymas ir pristatymas, Matematinė analizė, Diskrečioji matematika, Formalioji logika.

Praktika, pasirenkamieji dalykai, baigiamasis darbas.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Per studijų laikotarpį studentas laisvai gali rinktis 7 dalykus (viso 42 ECTS) iš finansų, ekonomikos, vadybos, rinkodaros, verslo, politikos, psichologijos studijų krypčių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ekonomikos ir duomenų analitikos programos studentai, norintys išvykti į mainus, turi galimybę rinktis iš daugiau nei 40 universitetų esančių Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje bei Australijoje. Taip pat šios programos studentai gali dalyvauti dvigubo diplomo programoje ir papildomai gauti BI Norwegian Business School (Norvegija) ar kito universiteto užsienyje diplomą. Studentai privalo atlikti praktiką, suteikiama galimybė tai atlikti užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija leidžia dirbti finansų, draudimo, audito, bankininkystės sektoriuose, dalyvauti verslo įmonių valdyme. Studijų metu įgytos kompetencijos ir analitiniai įgūdžiai suteikia galimybę rinktis ir analitinį darbą viešajame ir privačiame sektoriuose, tarptautinėse bendrovėse. Studentų įgytos informacinių technologijų žinios atveria galimybes dirbti IT sektoriuje, internetinio verslo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė studijas tęsti magistrantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose