Pasirinkite studijų programą

Mykolo Romerio universitetas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6310MX007 Pedagogika Švietimas Švietimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1 (metais)

Vytauto Didžiojo universitetas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6211MX046 Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos Švietimas Švietimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)