Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras

Mokymo įstaigaVerslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisKompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas
Būtinas minimalus išsilavinimasPagrindinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 0.9 (metais)
Programos kodasM32061101
Įstaigos adresas
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras

Programos aprašymas

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, teikiantį kompiuterinio projektavimo paslaugas. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai kompetencijai. Kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytus jų atlikimo reikalavimus. Asmuo, sėkmingai baigęs modulio programą, gauna jo baigimo patvirtinimo dokumentą. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose