Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Šiaulių technologijų mokymo centras

Mokymo įstaigaŠiaulių technologijų mokymo centras
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisAudiovizualiniai ir medijų menai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Programos kodasP43021102
Įstaigos adresas
Šiaulių technologijų mokymo centras

Programos aprašymas

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam vizualinės reklamos gamintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir gaminti vizualinės reklamos produktus, juos montuoti (demontuoti) bei atlikti jų garantinį aptarnavimą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmuo, siekiantis įgyti vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, turi įgyti visas privalomųjų modulių ir vieno pasirenkamojo modulio kompetencijas. Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo programą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Kauno taikomosios dailės mokykla Fotografo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 2 (metais)
Kauno taikomosios dailės mokykla Maketuotojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Kauno taikomosios dailės mokykla Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Klaipėdos technologijų mokymo centras Fotografo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 2 (metais)
Šiaulių technologijų mokymo centras Fotografo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 2 (metais)
Šiaulių technologijų mokymo centras Maketuotojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 0.7 (metais)
Šiaulių technologijų mokymo centras Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras Fotografo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 2 (metais)
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras Maketuotojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 24.8 (savaitėm)
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Maketuotojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Grupinio mokymosi - 0.8 (metais)