Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Mokymo įstaigaKlaipėdos technologijų mokymo centras
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasPagrindinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 3 (metais)
Programos kodasM43021201
Įstaigos adresas
Klaipėdos technologijų mokymo centras

Programos aprašymas

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvinius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje gebės taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias. Programoje numatyti 11 privalomų modulių: įvadas į interjero apipavidalintojo profesiją, apipavidalinimo – dekoravimo technologijos, interjero elementų komponavimas, interjero projektavimas, projektų vizualizavimas, interjero detalių ir aksesuarų gaminimas, visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimas, gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimas, interjero dekoravimas, eksponavimo zonų dekoravimas, įvadas į darbo rinką. Taip pat - 4 pasirenkami. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: valdyti (naudoti) apipavidalinimo-dekoravimo technologijas; parinkti ir komponuoti interjero elementus; projektuoti kompiuterinėmis programomis interjerus; atlikti projektų vizualizavimą; gaminti interjero detales ir aksesuarus; rengti nesudėtingus visuomeninės paskirties patalpų projektus; rengti nesudėtingus gyvenamosios paskirties patalpų projektus; parengti interjero dekoravimo projektus; apipavidalinti ir dekoruoti eksponavimo zonas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję interjero apipavidalintojo kvalifikaciją, galės integruotis į interjero salonų veiklą ar įsteigti individualią interjero apipavidalinimo įmonę. Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, galima siekti aukštojo mokslo pagal giminiškas profesijas: interjero dizaineris, interjero ir baldų dizaineris, dizaineris, interjero architektas ir pan.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos technologijų mokymo centras Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa Menai Dizainas Grupinio mokymosi - 3 (metais)