Motoristo modulinė profesinio mokymo programa

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

Mokymo įstaigaKlaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras
Studijų krypties grupėTransporto paslaugos
Studijų kryptisTransporto paslaugos
Būtinas minimalus išsilavinimasPagrindinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 2.5 (metais)
Programos kodasP42104107
Įstaigos adresas
Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras

Programos aprašymas

Motoristo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta parengti profesionalų motoristą ją sudaro 3 – privalomieji moduliai. Saugus darbas laive ir sauga. Jūrų laivų mašinų priežiūra. Jūrų laivų pagalbinių mechanizmų ir sistemų priežiūra. Taip pat – 1 privalomai pasirenkamas modulis. Žmonių gyvybės išsaugojimas” SOLAS 74, saugos sąmoningumo ugdymas jūrininkams dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: išgyvenimas jūroje, gaisrų kilimo rizika, nelaimingi atsitikimai, jūros aplinkos teršimo prevencija, avarijų laive likvidavimas, darbo sauga ir tvarka, žmonių tarpusavio ir darbo santykiai laive, nuovargio poveikis ir kontrolė. Gebėjimas budėti mašinų skyriuje, palaikyti katilinėje tinkamą vandens lygį ir tinkamą garo slėgį. Tinkamai eksploatuoti avarinę įrangą ir taikyti avarines procedūras. Prižiūrėti vidaus degimo variklius. Prižiūrėti pagalbinius mechanizmus. Prižiūrėti laivų sistemas. Priimti ir perpumpuoti kurą bei tepalus.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose