Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kauno informacinių technologijų mokykla

Mokymo įstaigaKauno informacinių technologijų mokykla
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisKompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Programos kodasM44061109
Įstaigos adresas
Kauno informacinių technologijų mokykla

Programos aprašymas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą mobiliosios elektronikos taisytoją, gebantį dirbti IT įmonėse bei teikti mobiliosios įrangos taisymo bei priežiūros paslaugas. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems mobiliosios įrangos taisytojo veiklos procesams: mobiliosios technikos programinės ir techninės įrangos taisymui, elektronikos ir elektrotechnikos žinių įsisavinimui. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine įranga, darbas su programine įranga, mobiliosios įrangos konfigūravimas, remontas ir testavimas. Mobiliosios įrangos taisytojas gali dirbti įmonėse, kurios užsiima mobiliosios įrangos priežiūra ar aptarnavimu, garantiniu ar pogarantiniu remontu. Būsimieji mobiliosios įrangos taisytojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo. Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo, schemoje esančių komponentų veikimo principų, elektronikos taisymo. Baigiamosios praktikos (Įvado į darbo rinką modulio) trukmė 5 savaitės. Praktika atliekama įmonėse, kurios užsiima mobiliosios ar kitos kompiuterinės įrangos remontu. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Mobiliosios įrangos taisytojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. Vertinamos šios kompetencijos: techninės ir programinės įrangos eksploatavimo, taikomųjų programų panaudojimo, operacinių sistemų derinimo, schemoje esančių komponentų pažinimo, jų veikimo principų ir fizikinių savybių nustatymo, mobiliosios įrangos techninio ar programinio defekto nustatymo ir pašalinimo. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1.5 (metais)
Kauno informacinių technologijų mokykla Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Klaipėdos technologijų mokymo centras Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1.5 (metais)
Šiaulių technologijų mokymo centras Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1.5 (metais)
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1.5 (metais)
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1.5 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa Informacijos ir ryšio technologijos Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas Grupinio mokymosi - 1.5 (metais)