Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Mokymo įstaigaKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Studijų krypties grupėPaslaugos asmenims
Studijų kryptisNamų ūkio paslaugos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 1 (metais)
Programos kodasP43101101
Įstaigos adresas
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Programos aprašymas

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai skalbti tekstilės gaminius ir juos valyti šlapiuoju būdu, atlikti cheminį tekstilės gaminių valymą, atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių švarinimo darbus. Programoje numatyti 3 privalomieji moduliai: Tekstilės gaminių skalbimas ir šlapiasis valymas, Cheminis tekstilės gaminių valymas, Baigiamieji tekstilės gaminių švarinimo darbai. Taip pat 3 pasirenkamieji moduliai: Tekstilės gaminių taisymas, Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas ir išdavimas, Vienetinių tekstilės gaminių priežiūra. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: paruošti darbo vietą, įrangą ir tekstilės gaminius skalbimo, šlapiojo valymo, cheminio valymo, lyginimo procesams. Skalbti, šlapiai valyti tekstilės gaminius. Valyti tekstilės gaminius cheminiu būdu. Lyginti tekstilės gaminius. Atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių priežiūros darbus. Atlikti baigiamuosius odos dirbinių priežiūros darbus. Paruošti tekstilės gaminius atiduoti. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti drabužių skalbyklose ir cheminio valymo valyklose. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo tekstilės gaminių priežiūros technologo studijų krypties programą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Paslaugos asmenims Namų ūkio paslaugos Grupinio mokymosi - 1 (metais)