Mados dizainas

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX013
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mados dizaino profesinį bakalaurą, gebantį savarankiškai analizuoti mados produkto (aprangos, aksesuarų ir kt.) tendencijas; projektuoti individualius drabužius ir kurti pramonines komercines mados produktų kolekcijas; konstruoti drabužius kompiuterinėmis programomis; parinkti ir taikyti naujausias siuvinių gamybos technologijas.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
• Išmanyti mados dizaino istorinę ir šiuolaikinę raidą, koncepcijas ir taikyti šias žinias praktinėje profesinėje veikloje.
• Išmanyti mados dizaino vadybos principus ir taikyti juos įgyvendinant kūrybinius projektus
2. Gebėjimai atlikti tyrimus
• Eksperimentuoti ir kūrybiškai generuoti idėjas pasitelkus mados dizaino tyrimų rezultatus.
3. Specialieji gebėjimai
• Vizualizuoti ir pristatyti kūrybines idėjas meninės raiškos priemonėmis ir būdais.
• Sukurti autorines kolekcijas, eksperimentuojant istoriniame, etniniame ar konceptualiame kontekste.
• Taikyti dizaino medžiagas, inovatyvias ir tradicines aprangos gamybos technologijas, įgyvendinant drabužių kolekcijas.
• Atlikti modelių techninį projektavimą, naudojant vizualines ir informacines skaitmenines technologijas.
• Pristatyti kūrybines idėjas naudojant vizualines ir informacines technologijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
4. Socialiniai gebėjimai
• Komunikuoti su kolegomis, potencialiais užsakovais ir bendruomene įgyvendinant profesinės veiklos užduotis.
• Išmanyti dizainerio ir kliento, verslo, vartotojo, bendraautorių santykius, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
5. Asmeniniai gebėjimai
• Organizuoti ir valdyti meninio projekto įgyvendinimo procesą, suvokiant moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus, jų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, profesinės praktikos, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis-180 kreditų.
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų):
Studijų įvadas
Žmogaus sauga ir ekologija
Profesinė užsienio kalba
Autorinė teisė
Meno filosofija ir estetika
Studijų krypties dalykai (109 kreditų):
Dizaino medžiagos
Kostiumo istorija
Mada ir kultūra
Vizualinė raiška
Kūrybinis projektas (Aprangos dizaino pradmenys)
Kompiuterinė grafika
Aprangos konstravimas
Aprangos technologijos pagrindai
Kūrybinis projektas (Aprangos kūrimas)
Prezentacijų kūrimas
Kostiumo maketavimas
Originalios aprangos technologijos
Įvaizdžio formavimas
Kūrybinis projektas (Modelio kūrimas)
Trikotažo meninis projektas
Kompiuterinis aprangos modeliavimas
Techninė dokumentacija
Kūrybinis projektas (Pramoninės kolekcijos kūrimas)
Mados rinkodara ir komunikacija
Skaitmeninis mados dizainas ir fotografija
Kūrybinis projektas (Autorinės kolekcijos kūrimas. Kūrybinė kolekcija)
Verslo pagrindai
Aprangos inovacijos
Kūrybos prezentacija
Praktikos (35 kreditai):
Dizaino pažintinė praktika
Aprangos projektavimo praktika
Modeliavimo praktika
Kolekcijos projektavimo praktika
Autorinės kolekcijos projektavimo praktika
Baigiamoji kūrybinė praktika
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditų):
Mados verslo inovacijos
Drabužių techninio piešimo pagrindai
Įvaizdžio formavimas
Fotografijos pagrindai
Tekstilės drabužių dekoravimas
Nuo idėjos iki sijono
Ugdomasis vadovavimas (Koučingas).
Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į menų krypties studijas, kurių pagrindą sudaro mados produkto (aprangos, aksesuarų ir kt.) kūrimas, projektavimas ir įgyvendinimas. Siekiama ugdyti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, komunikabilų, puoselėjantį kultūrines vertybes dizainerį, gebantį analizuoti mados pasaulio informaciją, įvertinti žmogaus figūros ypatumus, įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir būdais vizualizuoti kūrybines idėjas, parinkus medžiagas ir priedus įgyvendinti aprangos kolekcijų ar individualių drabužių modelių projektus, pristatyti juos visuomenei, vystyti mados verslą. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje, pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse mokymo programose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti mados produktų (aprangos, aksesuarų ir kt.) gamybos ir paslaugų įmonėse drabužių dizaineriais, dizaineriais - konstruktoriais, dizaineriais - technologais, dizaineriais - konsultantais.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose menų (Aprangos dizainas), technologinės (Aprangos mados inžinerija, Mados inžinerija, Tekstilės inžinerija ir apdaila) ir socialinių (Verslo ir vadybos) mokslų studijų krypčių programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-26

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Multimedijos dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)