Tarptautinis verslas

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX045
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius steigti įmonę, jai vadovauti, tirti rinką, vykdyti verslą, valdyti pokyčius, organizuoti prekių pirkimą – pardavimą, užtikrinti veiklos kokybę, išmanančius tarptautinio verslo ypatumus, gebančius konkuruoti Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, valdyti informaciją, analizuoti ir spręsti šiuolaikinio verslo problemas bei reaguoti į tarptautinės rinkos pokyčius.
Studijų rezultatai:
Įvertinti verslo aplinką.
Taikyti vadybos principus tarptautiniame versle.
Įkurti įmonę ir jai vadovauti.
Organizuoti pardavimą taikant rinkodaros priemones. Organizuoti tarptautinės įmonės logistikos procesą. Komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje.
Valdyti finansinius, materialinius išteklius ir pokyčius. Priimti tarptautinio verslo sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
kūrybiškumą skatinančios „kūrybinės aikštelės“ metodikos taikymas idėjų generavimui, situacijų analizė, diskusijos, seminarai, situacijų modeliavimas, individualios ir grupinės užduotys, literatūros studijos, lyginamoji analizė, simuliacija, pažangios patirties analizė, portfolio, refleksijos, projektų rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (apklausos žodžiu ir raštu), savarankiški darbai, atvejo analizė, egzaminas arba projektas.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Socialinė verslo aplinka (įvadas į verslą, sociologija, verslo psichologija, verslo teisė); Ekonomika (makroekonomika, mikroekonomika, ekonominė statistika); Verslo užsienio kalba; Vadyba (vadyba, žmogiškųjų išteklių vadyba, kokybės vadyba); Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas (įmonių ekonomika, buhalterinė apskaita, finansai); Komunikacija (specialybės kalba, iškalba, tarpkultūrinė komunikacija); Rinkodara (rinkodaros pagrindai, rinkodaros tyrimai, vartotojų elgsena); Tarptautinio verslo organizavimas (projektų valdymas, logistika, tarptautinė prekyba); Inovacijos ir naujo produkto kūrimas (inovacijos, praktika imitacinėje bendrovėje); Informacinės verslo sistemos (verslo analitika, verslo informatika, kompiuterizuotas verslo valdymas); Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (pardavimas, tarptautinė rinkodara, tarptautinė įmonė); Logistika (transporto vadyba, sandėlių vadyba, draudimas); Darnioji plėtra (verslo etika, verslo socialinė atsakomybė, darbo ir civilinė sauga); Profesinė praktika; Baigiamoji praktika; Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Tarptautinė rinkodara ir pardavimas (pardavimas, tarptautinė rinkodara, tarptautinė įmonė).

Logistika (sandėlių vadyba, transporto vadyba, draudimas)
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma lygi 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Realių verslo sektoriaus problemų sprendimas;
Mokomosios išvykos į verslo ir viešąsias organizacijas;
Kviestiniai verslo pasaulio ir užsienio lektoriai;
Komandinis darbas;
Projektų rengimas ir įgyvendinimas;
Tiriamieji darbai;
24 praktikos realioje darbo aplinkoje savaitės;
Modulinis tvarkaraštis;
Kūrybiškumo problemų sprendimų paieškai taikoma Danijos mokslininkų „Kūrybinės aikštelės“ („Creative Platform“) metodika;
Pasirinkus ištęstines studijas galima studijuoti ir nuotoliniu būdu;
Galimybė įgyti papildomą tarptautinio pardavimo ir rinkodaros vadybos bakalauro laipsnį metus studijavus Šiaurės Danijos universitetiniame koledže. Studijų trukmė siekiant papildomo laipsnio – 3,5 m.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai, baigę tarptautinio verslo studijų programą, galės dirbti vadybininkais Lietuvos ir užsienio tarptautinėse įmonėse, nacionalinių ir tarptautinių verslo įmonių rinkodaros ir pardavimo ar logistikos padaliniuose, tapti padalinio vadovais, kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Tarptautinio verslo studijų programos absolventai studijas galės tęsti magistrantūroje pagal universitetinių studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-27

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)