Kompiuterių inžinerija

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6531EX064
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Ugdyti kūrybingus, komunikabilius inžinerijos mokslų profesinius bakalaurus, gebančius projektuoti, kurti, diegti, testuoti, administruoti ir prižiūrėti kompiuterių, telekomunikacijų ir robotines sistemas, jas įvertinti ir tobulinti.
Studijų programos rezultatai:
• Gebėti taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje priimant sprendimus ir vertinant rezultatus.
• Gebėti analizuoti kompiuterių, telekomunikacijų ir robotines sistemas sprendžiant inžinerius uždavinius.
• Gebėti analizuoti naujausių technologijų taikymo galimybes.
• Gebėti analizuoti ir taikyti duomenų apdorojimo algoritmus.
• Gebėti įvertinti rinkos pokyčius ir priimti sprendimus.
• Gebėti projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis.
• Diegti ir derinti specialiąją programinę įrangą.
• Gebėti analizuoti, parinkti ir pritaikyti kompiuterinių, telekomunikacinių ir robotinių sistemų saugos sprendimus.
• Gebėti sudaryti ir modeliuoti kompiuterinių, telekomunikacinių ir robotinių sistemų schemas, naudojant tinkamą programinę įrangą.
• Gebėti argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje.
• Gebėti dirbti komandoje, organizuoti veiklas.
• Gebėti bendrauti ir aiškiai perteikti profesines žinias valstybine ir užsienio kalbomis.
• Gebėti parinkti ir taikyti programinę įrangą inžinerinių uždavinių sprendimui.
• Gebėti savarankiškai studijuoti, tobulinti savo žinias, suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.

Specializacija 1:
• Gebėti projektuoti ir kurti kompiuterių sistemas ir tinklus.
• Gebėti diegti ir testuoti kompiuterių sistemas ir tinklus.
• Gebėti administruoti komputerių sistemas ir tinklus.
Specializacija 2:
• Gebėti projektuoti ir kurti telekomunikacijų sistemas.
• Gebėti diegti ir testuoti telekomunikacijų sistemas.
• Gebėti prižiūrėti ir tobulinti telekomunikacijų sistemas.
Specializacija 3:
• Gebėti projektuoti ir kurti robotines sistemas.
• Gebėti diegti ir testuoti robotines sistemas.
• Gebėti prižiūrėti ir tobulinti robotines sistemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, probleminis dėstymas, praktinis darbas, savarankiškas darbas, tekstų analizė, darbas komandoje, seminaras, situacijų analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testas, kontrolinis darbas, praktinių užduočių vertinimas, individualių užduočių vertinimas, praktinių darbų vertinimas, kursinio projekto gynimas, egzaminas
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Specialybės anglų kalba, komunikavimo pagrindai, teisė, vadyba, aplinkos ir žmonių sauga, fizika, matematika, diskrečioji matematika, tikimybių teorija ir statistika, elektrotechnika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, elektronika, operacinės sistemos, signalai ir grandinės, programavimas, duomenų bazės, skaitmeniniai įtaisai, skaitmeninis signalų apdorojimas, mikroprocesoriai ir valdikliai, interneto technologijos, kompiuterių tinklai, daiktų internetas, ekonomika,
Elektronikos praktika, kompiuterinių projektavimo priemonių praktika, matavimų ir metrologijos pagrindų praktika, kompiuterių sistemų aptarnavimo praktika, kompiuterių tinklų diegimo praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Specializacijos:
1. Kompiuteriai ir jų sandara, kompiuterių išoriniai įrenginiai, telekomunikacijų sistemos, kompiuterių tinklų administravimas, debesų kompiuterija, kompiuterių sistemų projektavimas, kompiuterių tinklų ir informacijos sauga.
2. Ryšio linijos, skaitmeninės komutacijos sistemos, informacijos perdavimo sistemos, judriojo ryšio tinklai, belaidės telekomunikacijos, telekomunikacijų technologijos ir tinklai, telekomunikacijų tinklų projektas.
3. Programuojamieji loginiai valdikliai, kompiuterinės procesų valdymo sistemos, automatizuoto projektavimo sistemos, skaitmeninė automatika, intelektinių valdymo sistemų pagrindai, robotinės komunikacijos, robotinės sistemos + KP, robotizuotos pramonės sistemos.
Studento pasirinkimai:
Profesinė anglų kalba, vokiečių kalba, kūno kultūra, profesinė etika, verslo komunikacijos, rinkodara, kokybės vadyba, sociologija, projektų valdymas, dizaino grafika, elektroninė komercija, intelektika 1, intelektika 2, optinio ryšio tinklai (spec. 1), judriojo ryšio tinklai (spec. 1), naujosios kartos intelektualieji tinklai (spec. 2), matavimų automatizavimo sistema LabView (spec. 2), MATLAB elektronikoje (spec. 2), vaizdų atpažinimas ir apdorojimas (spec.3), mobilieji robotai (spec.3), robotinių sistemų diagnostika (spec.3), biorobotinės technologijos (spec.3), medicininės robotikos sistemos (spec. 3).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi projektuoti ir tobulinti kompiuterių ir telekomunikacijų tinklus, robotines sistemas, parinkti techninę ir programinę įrangą, parinkti kompiuterių sistemų administravimo priemones ir valdyti jas, organizuoti ir atlikti techninės ir programinės įrangos diegimą, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą ir spręsti techninės ir programinės įrangos efektyvaus funkcionavimo priežiūros problemas.
Šiuos darbus galėsi atlikti įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, firmose arba kurti savo verslą.
Kompiuterių inžinerijos absolventai dirba: TELIA Lietuva, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, „Barclays“ technologijų centras, asociacija „Infobalt“, UAB ,,Telekonta“, KŪB „AIVA SISTEMA“, UAB ,,IBM Lietuva“ , UAB ,,BMS sprendimai“, UAB „Santa Monica Networks“ ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)