Kosmetologija

Utenos kolegija

Mokymo įstaigaUtenos kolegija
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisMedicinos diagnostika ir gydymo technologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531GX028
Įstaigos adresasUtena, Maironio g. 7
Utenos kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kosmetologijos specialistus, gebančius teikti kosmetologines paslaugas, vadovaujantis holistiniu požiūriu, ir kontroliuoti jų kokybę; dirbti savarankiškai ir komandoje su sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų specialistais, organizuojant sveikatos ir grožio paslaugų verslą.
Studijų rezultatai:
1.1. Išmano Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir asmens duomenų apsaugos principus.
1.2. Išmano anatomijos, fiziologijos, patologijos, citologijos ir genetikos, odos histologijos, dermatologijos ir alergologijos, mikrobiologijos, infekcinių ligų ir jų kontrolės, farmakologijos, toksikologijos, biofizikos, biochemijos, kosmetinės chemijos ir medžiagotyros, higienos, sveikos gyvensenos ir kitų su kosmetologo veikla susijusių sričių pagrindus.
2.1. Geba planuoti ir atlikti į kosmetologinę profesinę veiklą orientuotus taikomuosius mokslinius tyrimus, vadovaujantis tyrimų etika.
2.2. Geba taikyti tyrimo rezultatus, plėtoti profesinę veiklą, taikant ir diegiant kosmetologines inovacijas.
3.1. Geba planuoti ir atlikti odos ir jos priedų būklės vertinimą, parinkti atitinkamus vertinimo metodus, atpažinti galimas patologijas, formuluoti kosmetologinę problemą ir sudaryti individualią odos priežiūros programą.
3.2. Geba atlikti manualines ir aparatines veido ir kūno odos, dekoratyvinės kosmetikos, rankų ir kojų odos ir nagų priežiūros procedūras, laikantis grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimų, užtikrinant užkrečiamų ligų, alerginių reakcijų profilaktiką.
3.3. Geba planuoti ir organizuoti kosmetologinių paslaugų verslą ir švietėjišką veiklą.
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais, įvairiomis socialinėmis grupėmis, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
4.2. Geba dirbti savarankiškai ir komandoje su sveikatos priežiūros specialistais daugiakultūrėje aplinkoje.
5.1. Geba kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir vertybes, reflektuoti savo, kaip profesionalo, augimą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2. Geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti konkrečioje situacijoje, pritaikant praktines žinias, įgūdžius ir prisiimant moralinę atsakomybę už visuomenės gerovę ir aplinką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu numatyti į studentus orientuoti įvairūs mokymo metodai (atvejų analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, stebėjimas, pažangios patirties analizė, vaidmenų žaidimai ir t.t). Dažnai vyksta ir netradicinės paskaitos, t.y. dėstytojai kviečia kviestinius lektorius, svečius, praktikus, kad pasidalintų praktine patirtimi, papasakotų situacijas ir atvejus iš savo praktinės veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o studijų krypties dalykų egzaminavimo forma – atvejų analizės, situacijos, praktikumai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 18 ECTS): Profesinė aplinka, Profesinė kalba, Žmogaus sauga, Filosofija ir sociologija.
Studijų krypties dalykai (iš viso 150 ECTS): Anatomija ir fiziologija, Išvaizdos stilius ir dizainas, Ląstelės chemija, biologija ir genetika, Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė, Bendroji ir klinikinė kosmetologija, Dermatologija, Masažų pagrindai, Pirmoji medicinos pagalba, Plaukų šalinimo procedūros, Psicholologija, Farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos, Piešimas ir koloristika, Makiažo technikos, Manikiūras ir pedikiūras, Aparatinės procedūros, Kosmetinės veido priežiūros procedūros, Slauga ir klinikinė patologija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Estetinė fito aromaterapija, Spa terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros, Verslo organizavimas ir grožio paslaugų vadyba, Visuomenės sveikata ir sveika gyvensena, Permanentinio makiažo pagrindai, Estetinės medicinos pagrindai, Kosmetologijos baigiamojo darbo rengimo pagrindai.
Praktikos. Nuolatinės studijos: 3 semestre - Makiažų, rankų ir kojų priežiūros (6 ECTS); 4 semestre – Kosmetinių veido procedūrų (6 ECTS); 5 semestre – Klientų aptarnavimo (6 ECTS); 6 semestre – Baigiamoji praktika ir supervizija, praktinių įgudžių vertinimas (15 ECTS).
Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamuoju darbu (9 ECTS).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatytiems ir studento alternatyviai pasirenkamiems ir laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriami 12 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra vienintelė Kosmetologijos studijų krypties studijų programa Utenos kolegijoje. Programos studijos paremtos KS programos ugdymo filosofija grindžiama pragmatizmo filosofija ir Miller piramidės modeliu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kosmetologijos studijų programos absolventai galės verstis savarankiška praktika ir dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo ir SPA centruose, kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse kosmetologais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: vertinti kliento odos ir jos priedų būklę, taikant vizualinius, manualinius, aparatinius tyrimo ir vertinimo metodus; pildyti ir kaupti odos ir jos priedų būklės tyrimo duomenis; sudaryti klientui individualų kosmetologinės priežiūros planą bei konsultuoti odos ir jos priedų priežiūros klausimais; parinkti kosmetikos gaminius, medžiagas, priemones, aparatus kosmetologinėms procedūroms ir jas atlikti, siekiant palaikyti gerą kliento fizinę būklę; organizuoti grožio paslaugų verslą; atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus kosmetologijos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Kosmetologijos koleginių studijų programą, studijas galima tęsti pagal universitetines sveikatos ar kitų mokslų studijas nustatyta tvarka.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Biomedicinos diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Skubioji medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Estetinė kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Grožio terapija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Ortopedijos technologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Skubi medicinos pagalba Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Kosmetologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Biomedicininė diagnostika Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3 (metais)